Program Kunsthalle Praha 

„Naší ambicí je reflektovat svět, v němž žijeme, nebát se dotknout traumat a kontroverzních otázek naší minulosti. Nechceme však moralizovat nebo prosazovat jedinou pravdu. Záleží nám na propojování komunit, které se vůči sobě uzavírají v sociálních bublinách, i na rozvoji empatické a tolerantní společnosti.“ 

– Christelle Havranek, hlavní kurátorka Kunsthalle Praha

Vytváříme mezioborový program, v němž se moderní a současné umění propojuje s literaturou, hudbou, filmem, vědou a architekturou. Každá tematická výstava je originální, koncipovaná ve spolupráci s externím týmem, potenciálně s jinou institucí. 

Oceňujeme pluralitu názorů, zajímají nás mezioborové a mezigenerační přesahy. Upřednostňujeme umělkyně a umělce, kurátorky a kurátory, jejichž práce jsou výsledkem kontinuálního výzkumu s komplexním geografickým a historickým kontextem. V případě sólových výstav budujeme vzájemně protknutý ekosystém, který poskytuje podporu umělkyním a umělcům v tvorbě, prezentaci a propagaci inovativních projektů, a to nejen v České republice, ale i na mezinárodní scéně. Skrze díla etablovaných i začínajících umělců chceme reflektovat důležité sociální a kulturní otázky naší doby. 

Samotná budova Kunsthalle Praha a její bohatá historie určují některé směry a témata. Funkce a industriální charakter bývalé Zengerovy trafostanice včetně osobnosti modernistického sochaře Zdeňka Pešánka nás vedou k vizionářskému a experimentálnímu přístupu k okolnímu světu. Téma elektrické energie je samo o sobě velkou výzvou jak pro současnou společnost, tak pro nové formy umění.

Façade Project

Façade Project vznikl jako pocta vizionářské tvorbě sochaře Zdeňka Pešánka, který v letech 1932–1936 pro hlavní průčelí bývalé Zengerovy trafostanice navrhl čtyři světelně-kinetické plastiky z tematického cyklu 100 let elektřiny. V roce 1937 za ně získal ocenění na Světové výstavě v Paříži, během druhé světové války se ovšem nenávratně ztratily a své místo na fasádě industriálního paláce tak nikdy nenašly. 

FP funguje jako experimentální platforma umožňující umělkyním a umělcům vytvářet nová umělecká díla, která komunikují s architekturou Kunsthalle Praha, bývalé Zengerovy trafostanice, a jejím bezprostředním okolím. Tyto umělecké intervence vždy vycházejí z předchozího zkoumání mnoha kontextuálních úrovní – geografických, politických, sociálních – místa situovaného v samém srdci Prahy.