Fotogalerie: Noc, kdy ožila Lehkost

Facade Project
Aliona Solomadina
Lehkost

Solomadina se ve své tvorbě pohybuje na pomezí typografie a konceptuálního umění, jedním z klíčových zdrojů inspirace je pro ni architektura. V rodném Kyjevě rozvíjí projekt the City of Forms (Město forem), kdy architekturu a život ve městě zkoumá různými způsoby: prochází ulicemi, pečlivě pozoruje každý detail a fotografuje. Zachycuje tvary a následně je interpretuje a přeměňuje na písmena a znaky. Přesně tímto způsobem vznikla i její Lehkost, dílo ovlivněné brutalistní architekturou Karla Pragera nebo filozofií ikonického románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí.

Lehkost vznikla v Praze v roce 2019 během rezidenčního programu organizovaného Ukrajinským institutem s podporou Kunsthalle Praha.


Lehkost Live: Představení instalace s autorkou
5. 2. 2020

Večerní setkání s konceptuální umělkyní Alionou Solomadinou, která osobně představila light-art Lehkost. Slova se ujala i hlavní kurátorka Kunsthalle Praha, Christelle Havranek, vtahující hudební doprovod obstarala Daria Veshtak aka Sirakusy.


Audiovizuální performance v klubu Swim
5. 2. 2020

Vizuální a zvukové možnosti projektu City of Forms představil obrazově i zvukově speciální vystoupení ukrajinského tandemu Sirakusy + Goldenilustra a české dvojice Citty & Aeldryn. Akce za zvuků temného ambientu a hypnotického techna vznikla ve spolupráci s Lunchmeat Festival.

Autor fotografií je Filip Kopecký


FACADE PROJECT

Kunsthalle Praha představuje sérii místně specifických projektů, které budou dočasně vystaveny na její fasádě, jediné části budovy, která je přístupná veřejnosti během rekonstrukce.

Program s názvem Facade Project postupně uvede nova díla vztahující se svým obsahem k historii budovy. V původních plánech se totiž na fasádě transformační stanice počítalo s umístěním série světelně kinetických soch avantgardního sochaře Zdeňka Pešánka. Série nazvaná Sto let elektřiny se však na fasádě bohužel nikdy neobjevila.

Facade Project je poctou vizím Zdeňka Pešánka a funguje jako experimentální platforma umožňující umělcům vytvořit intermediální instalace na pomezí umění, vědy a technologií. Každý krok v procesu transformace budovy je doprovázen specifickým uměleckým dílem, které komunikuje s architekturou Zengerovy transformační stanice a jejím blízkým okolím. Všechny umělecké intervence vychází z předchozího zkoumání mnoha kontextuálních úrovní – geografických, politických, sociálních – místa situovaného v samém srdci Prahy.

Facade Project nejenže vzbuzuje zvědavost kolemjdoucích, ale zároveň funguje jako laboratoř, naznačující podobu programu Kunsthalle Praha po jejím otevření v roce 2021.