Vzdělávání

Vedle návštěvy výstav můžete v galerii podniknout spoustu dalších aktivit. Prostřednictvím uměleckého vzdělávání se společně otevíráme plnohodnotnějším zážitkům z umění, vnímání a porozumění světa kolem nás. Vyberte si, co byste chtěli v galerii dělat a my vám nabídneme ideální program. U každé aktivity podle hashtagu zjistíte, jestli je vhodná právě pro vás.

Povídat si

Věříme, že dialog a spolupráce je základ poznávání a my vám nabízíme setkání se zajímavými hosty – umělci, kurátory a odborníky, kteří vám představí nejrůznější témata a hlavně budou k dispozici pro vaše otázky. Vzájemná komunikace zároveň dokáže otevírat nové cesty a přístupy k umění.

Objevovat

Současné umění umí být složité, ale my se ho snažíme zprostředkovat srozumitelně a zábavně. Můžete se projít výstavou společně s kurátorem nebo umělcem, kteří vám odhalí pozadí vzniku výstavy nebo uměleckých děl. I promítání nebo procházky pomohou představit komplexní témata jasně a poutavě.

Tvořit

Radost z kreativní tvorby je nenahraditelná, proto nabízíme několik aktivit, ve kterých můžete sami tvořit k různým zadáním a tématům vycházejícím z našeho výstavního programu. Workshopy jsou důležitým místem, kde můžeme současné umění objevovat podle individuálních potřeb a nastavení. 

Třídy v galerii

Jste pedagogové a chcete svou výuku obohatit o návštěvu v galerii? Nebo se chcete sami vzdělávat a zjistit, jak přemýšlí vaši kolegové u nás nebo v zahraničí? Nebo jste student/ka a máte chuť nabídnout svému pedagogovi program v galerii místo v lavici? Pro vás všechny máme připravené programy.