Vzdělávání

V galerii můžete vedle návštěvy výstav podniknout řadu dalších aktivit. Díky uměleckému vzdělávání a speciálním programům k výstavám se společně otevíráme plnohodnotnějším zážitkům z umění i vnímání a porozumění světa kolem nás.

TRAFO: AR aplikace

Naše interaktivní aplikace rozšířené reality vás zavede do alternativních prostor galerie, kde můžete nahlédnout do historie bývalé Zengerovy transformační stanice a zažít zábavnou prohlídku současných galerií. Stačí otevřít aplikaci, oskenovat prostor kolem sebe a jednoduchým kliknutím na 3D modely objevit různé funkce, hry nebo videa.  

Zahrajete si na magický klavír umělce Zdeňka Pešánka, který se ve skutečnosti nikdy nedochoval. A v jukeboxu zase najdete songy kapel, které hrály ještě v bývalé Zengerovce, když v ní sídlil undergroundový klub Kokpit kafé.

Aplikace byla vytvořena ve spolupráci s augg.io, vizuální stránku vytvořil Kakalík

Pro rodiny

V Kunsthalle jsou místa, kde můžete sami tvořit, hrát si a objevovat. Anebo si odnést vlastní umělecký zážitek. Vezměte s sebou celou rodinu a ponořte se do světa umění. V Kidshalle najdete uměleckou hernu, v Booklounge knihy a magazíny o umění pro všechny generace. A na Art Wall můžete tvořit vlastní světelné graffiti!

 • Kupte si hravého Průvodce, který se postará o vaše děti

 • Chcete být nejchytřejší před svými dětmi – načtěte si digitálního průvodce a dozvíte se všechno o probíhajících výstavách

 • Projděte výstavou až k Art Wall a nakreslete světlené graffiti přímo na galerijní stěnu

 • Chcete si dát ještě kávu? Svoje děti můžete mezitím nechat prozkoumat interaktivní prostor Kidshalle nebo prozkoumat knížky v Booklounge

 • Pokud jste se nestačili nabažit, můžete zkusit vytvořit umělecké dílo i doma – mrkněte na Patrony umění a jejich kreativní výzvy!

 • Také si můžete objednat soukromou komentovanou prohlídku pro rodiny, která bude uzpůsobena Vašim potřebám – 800 Kč + vstup do výstavy

 • Objednat je možné také soukromý workshop z naší stálé nabídky, který Vám přizpůsobíme – 2 500 Kč + vstup do výstavy

 • Pro objednání se stačí ozvat na learning@kunsthallepraha.org

KunstKino

KunstKino představuje filmový výběr tematicky propojený s výstavním programem Kunsthalle Praha. Poslední středy v měsíci se od 19 hodin rozsvítí plátno s nabídkou historické a současné dokumentární tvorby světových i českých tvůrců obohacený o hrané filmy, které přiblíží důležité mezioborové umělecké přesahy. K promítání si můžete dopřát skleničku nebo drobné občerstvení. 

TransformArt

Připadá vám někdy současné umění nesrozumitelné, izolované od okolního světa? Nevíte, jak si k němu najít cestu? V takovém případě je na čase TransformArt: cyklus přednášek o umění v Kunsthalle Praha! Kurátoři, kurátorky, umělkyně, umělci a odborníci či odbornice z různých oborů vám odhalí přesahy současného umění a pomohou vám rozkrýt jeho roli v našem každodenním životě.

 • Kurz o devíti lekcích (přednášky, performance, prohlídky) otevíráme každý zimní a letní semestr.

 • Učitelky, učitelé, studentky a studenti u nás mají 50% slevu.

KunstPlay

KunstPlay = série našich nejlepších workshopů. Chcete se aktivně zapojit do tvorby a dozvědět s více o praxi současných umělkyň a umělců? Společně s našimi lektorkami a přizvanými umělci a umělkyněmi objevíte nové přístupy k tvoření a možnosti audiovizuálních technologií. Veškerou techniku pro vás budeme mít k dispozici, osvojíme si práci s jednoduchými softwarovými programy. Zdokonalíme se také v umění mluvit o umění!

 • 5 neděl & 5 setkání vám otevře pohledy na umění i okolní svět

 • každou třetí neděli v termínu 24/9 – 17/12 2023

Školy v galerii

Jste pedagogové a chcete svou výuku obohatit o návštěvu v galerii? Nebo se chcete sami vzdělávat a zjistit, jak přemýšlí vaši kolegové u nás nebo v zahraničí? Nebo jste student/ka a máte chuť nabídnout svému pedagogovi program v galerii místo v lavici?

 • Níže naleznete typy programů, které jsme pro vás připravili.
  Programy a vstup pro školy nabízíme zdarma díky podpoře Nadace bpd partners

 • Pokud máte speciální požadavky, stačí se ozvat na learning@kunsthallepraha.org a můžeme vám program uzpůsobit.

Fyzika v galerii

Pod křídly prvního výstavního projektu Kinetismus: 100 let elektřiny v umění jsme se zaměřili na projekt, který propojil dva zdánlivě neslučitelné vzdělávací předměty fyziku a výtvarnou výchovu. 

Výstava vybízela k hledání a porozumění jednotlivým souvislostem mezi vědeckými poznatky v oboru kinetiky, optiky, magnetismu a vývojem umění v druhé polovině 20. století. Vytvořili jsme platformu pro mezioborový dialog, tak abychom zaujali studentstvo a učitelstvo, které nemá vždy možnost jednotlivá témata propojit. Díky propojení oborů mohou hledat komplexnější pohled na vybraná témata, jakými jsou umělá inteligence, interaktivita, počítačové umění ad.

Ke spolupráci jsme oslovili dvě pražská gymnázia - Gymnázium Jana Nerudy a Arcibiskupské gymnázium. Studentstvo a učitelstvo spolu s lektorkami Kunsthalle nejprve prozkoumali výstavu z pohledu vývoje umění, ale i skrze fyzikální vědecké objevy. Poté dostali podnět k vlastní práci a tvůrčí realizaci. Své náměty konzultovali s učitelstvem fyziky a výtvarné výchovy a vytvořili vlastní světelně-kinetická díla, která měla podobu objektů, filmů, fotografií či počítačových aplikací. Na závěr se setkalo studenstvo z obou gymnázií v Kunsthalle, aby společně své práce prezentovalo, diskutovalo a hodnotilo. 

Děkujeme všem zapojeným studentkám a studentům za skvělé realizace a nasazení a podnětnou spolupráci s pedagogy, především Simoně Svatošové a Jindřichovi Koubkovi (Gymnázium Jana Nerudy), Martině Peterkové a Marcele Grecové (Arcibiskupské gymnázium).

Ukázky jednotlivých projektů:

APLIKACEHenry James Princ, Tobiáš Bartoš, Petr Maťko: 13ggs (Gymnázium Jana Nerudy)
ČLÁNEK STUDENTEK A STUDENTŮ

Debatní liga

Cílem projektu debatní ligy v Kunsthalle Praha je kultivovat debatu o umění v naší společnosti. Prostřednictvím tohoto projektu vytváříme otevřenou platformu pro žáky SŠ, která jim pomůže nejen osvojit si zkušenosti s debatováním, ale také zorientovat se v nejrůznějších tématech více či méně spjatých s uměním. Debata jako organizovaná výměna názorů u studentů rozvíjí kritické myšlení, argumentační schopnosti, mediální gramotnost a prezentační dovednosti. Projekt probíhá ve spolupráci s neziskovým sdružením Asociace debatních klubů, která je součástí mezinárodního debatního programu a má dlouholeté zkušenosti jak s pořádáním debatních soutěží, tak se školením zájemců o debatování. 

Během prvního setkání jsou studenti a učitelé proškoleni v pravidlech debatování a seznámeni s debatní tezí v návaznosti na aktuální výstavy v Kunsthalle Praha. Mají také prostor pro dotazy a neformální diskuzi, která jim může pomoci při přípravě na diskutování tezí. Mezi prvním setkáním a finálním dnem získávají studenti informace/podklady k debatování formou samostudia či ve škole a připravují se na finální debatní den v galerii. Ve finálních debatách se pak v duelu týmů snaží obhájit či vyvrátit platnost zadané teze. Na závěr debatování poskytne kvalifikovaný lektor z Asociace debatních klubů zpětnou vazbu o debatních schopnostech diskutujících a společně s přizvaným umělcem/pedagogem mohou studenti dále rozvíjet debatu na dané téma.

Teze prvního ročníku Debatní ligy v Kunsthalle Praha:  
Umění je zásadní pro společenskou změnu.

Diskutované teze mají záměrně kontroverzní vyznění. Studenti/studentky by měli nad tezemi uvažovat buď formou samostudia nebo pod pedagogickým vedením ve škole a čerpat informace, které jim pomohou získat relevantní podklady pro pozdější debatování. 

Online výzvy

Náš program můžete zažít i online. Máte do Kunsthalle Praha daleko nebo se chcete zapojit do našich aktivit i před nebo po návštěvě galerie? Připravujeme pro vás výzvy svérázné dvojice Patronů umění, díky kterým se každý může stát umělcem!

Přihlašte se do newsletteru pro učitelstvo

* indicates required