Lucia Moholy: Exposures 

Lucia Moholy
Exposures  

30/5—28/10 2024  
Galerie 1 & 2  
 
Kurátorský tým: Meghan Forbes, Jan Tichý a Jordan Troeller  


Lucia Moholy: Exposures je první ucelenou prezentací tvorby spisovatelky a fotografky pražského původu Lucie Moholy (1894–1989).

Výstava čerpá z nově objevených sbírek a archivních dokumentů a představuje celou šíři jejích spisů a fotografií od 10. do 70. let 20. století. Zaměřuje se především na její začátky v Československu a Německu, na rozsáhlou portrétní tvorbu i její zapojení do raných forem informační vědy včetně mikrofilmu v Anglii a Turecku. Výstava mapuje také její působení v uměleckých kruzích v Curychu, kde prožila posledních třicet let svého života. Lucia Moholy se věnovala umění stejně jako vědě a zajímala se profesně nejen o dokumentaci, umělecké experimenty, překlady a fotomechanickou reprodukci. Nedílnou součástí kurátorské strategie výstavy jsou taktéž fotografie a videoinstalace umělce Jana Tichého, které jsou v dialogu  s některými absencemi v díle Lucie Moholy. Výstavě se díky tomuto přístupu daří v kontextu její celoživotní tvorby akcentovat témata, která až dosud zůstávala neviditelná. 

Výstavu doprovází dvě publikace: původní text Lucie Moholy s názvem Sto let fotografie 1839–1939 (1939) v prvním českém překladu Jakuba Hausera a pak zejména rozsáhlý výstavní katalog (editorka Jordan Troeller, distribuce Hatje Cantz) s esejemi Olivera A. I. Botara, Annie Bourneuf, Hany Buddeus, Özge Baykan Calafato, Meghan Forbes, Michelle Henning, Rolfa Sachsseho, Robin Schuldenfrei a Steffena Siegela, včetně rozhovoru Jana Tichého s hlavní kurátorkou Kunsthalle Praha Christelle Havranek. 

V den zahájení výstavy 30. května 2024 se v Goethe-Institutu v Praze uskuteční sympozium pořádané Hanou Buddeus a Meghan Forbes. Širokému publiku přiblíží některá klíčová témata aktuální výstavy a otevře k diskuzi nové otázky o umění a životě Lucie Moholy se zaměřením na techniku fotomechanické reprodukce, na vznikající představy o genderu a sexualitě a na individuální dopady geopolitických mocenských vztahů.  

Výstavu Lucia Moholy: Exposures připravila Kunsthalle Praha ve spolupráci s neziskovou nadací Fotostiftung Schweiz.