TransformArt: cyklus přednášek o současném umění 

Zapojte se do nejnovějšího pokračování cyklu přednášek o současném umění TransformArt. Nadcházející  letní semestr inspirativního kurzu se zaměří na mnohovrstevnatou otázku: Co vlastně v dnešní době znamená být umělcem či umělkyní?

Právě teď otevíráme přihlášky na letní semestr 2023!

Nově můžete pořídit i dárkové poukazy pro vaše blízké.

O čem bude TransformArt 3? 

Jako ústřední otázku volíme: „Co dnes znamená být umělcem*kyní?“  V návaznosti na připravovanou výstavu Bohemia: Příběh fenoménu, 1950–2000, která proběhne v Kunsthalle Praha na jaře 2023, se pokusíme nahlédnout do nitra a myšlení umělců*kyň. Zjistíme, jak se proměnilo chápání postavy umělce*kyně v souvislosti s moderními koncepty flanérství, bohémství či hnutí hippies. Zajímat nás bude, jestli je tradiční představa autorství udržitelná i v době nových komunikačních technologií nebo jak se proměňovalo vnímání a zachycování přírody očima umělců*kyň. Zda je pravda, že dnes může být umělcem/kyní každý, si účastníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet v rámci workshopu Video KLIP – zaměřeného na vizuální zobrazení hudby.

Čeká vás devět inspirativních setkání s významnými osobnostmi z různých disciplín od výtvarného umění, fotografii či architekturu, přes neurobiologii a psychologii, až po environmentální estetiku.

Pro koho je určený?

Pro všechny, kdo chtějí porozumět roli současného umění v našem každodenním životě. Studentům, kteří se připravují na umělecké vysoké školy nebo profesionálům, kteří si rádi rozšiřují obzory v uměleckých tématech.  

Co dalšího kurz nabízí?

Příležitost diskutovat s vyhledávanými odborníky na dané téma. Možnost nechat se vzájemně inspirovat, posedět u přednášky a následné debaty s kávou či vínem v ruce. Vybrané přednášky pro vás navíc doplníme speciálními komentovkami aktuálních výstav, prohlídkami uměleckých projektů ve veřejném prostoru nebo interaktivním workshopem.     

TERMÍN:

  • Kurz se uskuteční od 27. února do 24. dubna 2023 

  • Každé pondělí od 19.00 v Bistru Kunsthalle Praha (Kunsthalle Praha, Klárov 5, 118 00 Praha 1)

CENA
Základní vstupné: 5.000 Kč
Člen*ka Kunsthalle Praha: 4.000 Kč
Junior*ka Kunsthalle Praha: 2.500 Kč
Učitel*ka: 2.500 Kč (Za podpory Nadace BPD)

© Iryna Drahun, Létoslav Chromek, Jan Malý,  Josef Rabara, Vojtěch Veškrna

MINULÉ ROČNÍKY 

PROGRAM TRANSFORMART 2: NEJISTÁ BUDOUCNOST UMĚNÍ (zimní semestr 2022)

3/10 19.00
NOEMI SMOLIK: PŘEDNÁŠKA
Byl koncept moderního umění jenom krátká epizoda v dějinách umění?

Dr. Noemi Smolik se narodila a vyrostla v Praze. Vystudovala dějiny umění, historii a filozofii v Kolíně nad Rýnem a New Yorku. Byla profesorkou nebo hostující profesorkou dějin a teorie umění na uměleckých akademiích pro výtvarná umění v Hamburku, Drážďanech a na Alanus Hochschule v Bonnu. V současné době vyučuje teorii a uměleckou kritiku střídavě na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a Münsteru. Publikovala četné texty ve výstavních katalozích (Tate Modern/Londýn, Lehnbachhaus/Mnichov, Kunstmuseum/Curych, Ludwig Museum/Kolín nad Rýnem) a časopisech (artforum, aperture, frieze a další). Žije a pracuje v Berlíně a Praze. Příští rok vyjde v nakladatelství Matthes&Seitz její kniha o ruském umění mezi lety 1861 a 1921.


10/10 19.00
SIGNAL TALKS: NFT A DIGITÁLNÍ UMĚNÍ
+ VSTUP NA SIGNAL FESTIVAL 2022

Co znamená tvorba NFT pro jejich tvůrce a jak vidí aktuální situaci tohoto fenoménu, budoucí vývoj a především vliv na současné umění sběratel nebo filosof? Moderovaná debata představí základní principy, na kterých NFT umění stojí a v čem se podobá, či naopak liší od dosavadní klasické umělecké produkce. S moderátorem a pozvanými hosty (Michal Kučerák, Filip Hodas, Tomáš Hříbek, Jan Netušil) se zaměříme například na propojení NFT se světem kryptoměn, teoretické otázky spojené s koncepcí originality či materiality díla, ale i to, jak vlastně funguje prodej digitálních děl.


24/10 19.00
ARCHITEKT MAREK TICHÝ: KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO PRAZE

Ing. arch. Marek Tichý je autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1995. V letech 1993 – 1994 studoval na škole architektury v Nantes a pracoval v Nantes a v Paříži v atelieru 3A Paris – Nantes, v letech 1995 – 2001 působil v atelieru SEA (Skupina ekologické architektury), v roce 2002 spoluzaložil architektonickou a inženýrskou kancelář Tichý & Kolářová a následně TaK Architects. Člen České komory architektů od roku 1999. Odborný asistent na Fakultě architektury od roku 2005. V roce 2021 vydalo nakladatelství Argo jeho knihu Historická a současná architektura s podtitulem Zamyšlení nad prací architekta v prostředí památkové rezervace na příkladech vlastní praxe. V rámci komentované procházky se Marek Tichý zaměří na současnou rekonstrukci hotelu InterContinental a pokud zbyde čas, přiblíží také práci na nedalekém areálu Obecní dvůr včetně novostavby obytného domu s výrazně současnou fasádou s naturálními motivy rozeznatelnými i z protější strany vltavského břehu.


31/10 19.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY GREGORA HILDEBRANDTA
+ VIP VSTUP NA JEHO PERFORMANCE

Gregor Hildebrandt již víc než dvacet let pracuje s analogovými nosiči zvuku. Své sochy, instalace a obrazy vytváří z materiálů, jakými jsou lisované vinyly, zvukové pásky na plátně anebo plastové krabičky od audiokazet. Umělcova vrstevnatá tvorba formálně odkazuje k minimalismu a abstraktnímu expresionismu. Inspiraci čerpá z řady literárních, filmových, hudebních či architektonických zdrojů vyvolávajících kolektivní i osobní vzpomínky. Výstava A Blink of an Eye and the Years are Behind Us: Gregor Hildebrandt představí jak Hildebrandtova ikonická díla, tak i méně známé práce, včetně několika děl vzniklých speciálně pro Kunsthalle Praha.   


7/11 / 19.00
NEUROFYZIOLOG KAREL JEŽEK: SCHÉMATA MYSLI
Neurální základy pojmových hranic a jejich modelace uměním

Poznávací funkce mozku se opírají o procesy vyhodnocování přicházejících informací v podobě jejich zařazování do predefinovaných či nově ustavených kategorií. Jakkoli jde o činnost zásadního významu pro kognici jako celek, obsahuje i elementy svazující, způsobené ostrými hranicemi či omezenou prostupností mezi kategoriemi. Umění často zprostředkuje stimuly, které pojmové a jiné hranice relativizují a pomáhá tak měnit naše vnímání okolního světa a chování v něm. Jaký je neurobiologický základ těchto dějů?    

MUDr. Karel Ježek, Ph.D., je vedoucím Laboratoře experimentální neurofyziologie v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Věnuje se výzkumu kognitivních funkcí mozku a mechanizmů paměti. Pracoval na Univerzitě H. Heineho v Dusseldorfu, v Akademii věd ČR a v Kavliho institutu v norském Trondheimu. Celkem sedm let strávil v týmu vědců May-Britt a Edvarda Moserových, kteří za výzkum mozku získali Nobelovu cenu za lékařství. 


14/11 19.00
UMĚLEC ŠTĚPÁN KOVÁŘ: WORKSHOP 3D SCAN NOW

Ne každý z nás si uvědomuje, jak mocný nástroj máme v kapse a co vše s ním můžeme vytvářet. S vývojem chytrých zařízení se vyvíjí i nástroje, kterými můžeme přispět nejen k rozvoji virtuálního světa, ale i archivaci toho hmatatelného. Vytváření fotorealistických 3D skenů je čím dál jednodušší a stává se z něj nepostradatelná součást vybavení současných digitálních tvůrců. V rámci workshopu se pod vedením umělce Štěpána Kováře seznámíme se základní problematikou a druhy vytváření digitálních objektů, vyzkoušíme si fotogrammetrii v praxi a ukážeme si možnosti jejich použití.


21/11 19.00
ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU FULL MOON MICHAL PAŘÍZEK: PŘEDNÁŠKA SPALTE TEN DŮM 
“Here's your ticket, pack your bags, time for jumpin' overboard…”

Mají k sobě hudba a výtvarné umění blízko nebo jde o dvě naprosto odlišné disciplíny? Pokud ano, tak proč se tolik slavných hudebníků zabývá také výtvarným uměním, jako například David Bowie, Karel Gott nebo Bob Dylan. Dokáže kreativita v jedné rovině ovlivnit i úrovně ostatní? Měli bychom jednotlivé umělecké formy poměřovat? Komponovaná přednáška Michala Pařízka z magazínu Full Moon přinese hned několik více či méně známých příběhů spojení hudby a výtvarného umění, dojde na kapitána Hovězí srdce, Daniela Johnstona a některé další krásné nové stroje. 


28/11 19.00
BIOLOG MARTIN HŮLA & KURÁTORKA IVA POLANECKÁ: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA INVISIBLE FORCES 

Výstavou Invisible Forces s komentářem biologa Martina Hůly a kurátorky Ivou Polaneckou. V rámci prohlídky se dotkneme vybraných témat přírodovědných výzkumů a teorií v kontextu vztahu člověka a přírody.

Mgr. Martin Hůla vystudoval obor Teoretická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě UK, kde se jako výzkumný pracovník zabývá evoluční estetikou a vztahem člověka a rostlin, zejména původem lidské náklonnosti ke květinám. Na České zemědělské univerzitě se podílí na projektu zkoumajícím působení reálného a virtuálního lesa na psychiku člověka.  


7/12 19.00
UMĚLEC KRIŠTOF KINTERA: PROHLÍDKA INSTALACE SOCHY DOMŮ A DÍVKA S HOLUBICÍ

Krištof Kintera studoval na pražské Akademii výtvarných umění (AVU), mimo jiné v ateliéru Milana  Knížáka. Třikrát byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého, ale nikdy ji nezískal. Byl členem performativně divadelní skupiny Jednotka. Nad legendárním pražským klubem Roxy inicioval a vlastníma rukama vybudoval experimentální prostor NoD. V roce 2014 se odehrála jeho průlomová výstava v Museum Tinguely ve švýcarské Basileji a o tři roky později následovala zásadní česká výstava v Galerii Rudolfinum s názvem Nervous Trees. Pravidelně spolupracuje na výtvarném pojetí a výstavách festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu a je spolukurátorem vršovické galerie ProLuka v Praze. Je podepsaný také pod dvěma sochařskými realizacemi v pražském veřejném prostoru: Bike to Heaven (2013) a Z vlastního rozhodnutí – Memento mori (2011).