Školy v galerii

Jste pedagogové a chcete svou výuku obohatit o návštěvu v galerii? Nebo se chcete sami vzdělávat a zjistit, jak přemýšlí vaši kolegové u nás nebo v zahraničí? Nebo jste student/ka a máte chuť nabídnout svému pedagogovi program v galerii místo v lavici?

Níže naleznete typy programů, které jsme pro vás připravili.
Programy a vstup pro školy nabízíme zdarma díky podpoře Nadace bpd partners

Pokud máte speciální požadavky, stačí se ozvat na learning@kunsthallepraha.org a můžeme vám program uzpůsobit.

Přihlašte se do newsletteru pro učitelstvo

* indicates required

Pro učitelstvo

V galerii můžete vedle návštěvy výstav podniknout řadu dalších aktivit. Díky uměleckému vzdělávání a speciálním programům k výstavám se společně otevíráme plnohodnotnějším zážitkům z umění i vnímání a porozumění světa kolem nás.

Online výzvy

Náš program můžete zažít i online. Máte do Kunsthalle Praha daleko nebo se chcete zapojit do našich aktivit i před nebo po návštěvě galerie? Připravujeme pro vás výzvy svérázné dvojice Patronů umění, díky kterým se každý může stát umělcem!

Debatní liga

Cílem projektu je kultivovat debatu o umění v naší společnosti a poskytnout studentstvu otevřenou platformu, která mu pomůže nejen osvojit si zkušenosti s debatováním, ale také zorientovat se v nejrůznějších tématech více či méně spjatých s uměním. Debata jako organizovaná výměna názorů u studentstva rozvíjí: kritické myšlení, argumentační schopnosti, mediální gramotnost a prezentační dovednosti. Projekt probíhá ve spolupráci s neziskovým sdružením Asociace debatních klubů, které je součástí mezinárodního debatního programu a má dlouholeté zkušenosti s pořádáním debat i se školením zájemců o debatování.

Jak probíhá?

Během prvního setkání je studentstvo a učitelstvo proškoleno v pravidlech debatování a seznámeno s debatními tezemi. V návaznosti na aktuální výstavu probíhající v Kunsthalle Praha jsou studentstvu poskytnuty další informace relevantní k zadaným tezím. Dostanou také prostor pro dotazy během neformální diskuze k tématu. Mezi prvním setkáním a finálním dnem získávají účastníci informace a podklady k debatování formou samostudia či ve škole a připravují se na finální debatní den v galerii. Pedagog*žka se můžou do přípravy aktivně zapojit, ale je možné také využít lektorské oddělení Kunsthalle Praha k individuálním konzultacím se studentstvem.

Během finálního debatního klání se pak v duelu týmů snaží obhájit či vyvrátit platnost zadané teze. Debatování nepojímáme jako soutěžní formát, ale spíše jako platformu k otevřené diskuzi, otázkám a zpětné vazbě. Na závěr debatování poskytne kvalifikovaný lektor*ka z Asociace debatních klubů zpětnou vazbu o debatních schopnostech účastníků a společně s přizvaným odborníkem*nicí z oblasti umění mohou dále rozvíjet volnou diskuzi.

Teze dalšího ročníku:

Originál uměleckého díla je důležitější než jeho reprodukce.

Diskutované teze mají záměrně kontroverzní vyznění. Studenti*ky by měli nad tezemi uvažovat buď formou samostudia nebo pod pedagogickým vedením ve škole a čerpat informace, které jim pomohou získat relevantní podklady pro pozdější debatování. 

Kdy se uskuteční?

ŠKOLENÍ

  • 17/9 2024 9:00-15:30 – studentstvo a učitelstvo bude během dvou hodin proškoleno lektorkou Barborou Lacinovou z Asociace debatních klubů v debatování. Dále se seznámí s aktuální výstavou Lucia Moholy: Exposures a poté budou mít prostor pro dotazy a neformální diskuzi, která jim může pomoci při přípravě na debatování.

FINÁLNÍ DEBATA

  • 1/10 + 8/10 2024 9:00-16:00 – finální debatní klání mezi jednotlivými skupinami/školami + debata s přizvanými umělci*kyněmi/kurátory*kami (v minulých ročnících vystoupili Pavel Humhal, Tomáš Moravec a Christelle Havranek)

Záznam z prvního ročníku debatování v Kunsthalle Praha k tezi: Umění je zásadní pro společenskou změnu.

Fyzika v galerii

Pod křídly prvního výstavního projektu Kinetismus: 100 let elektřiny v umění jsme se zaměřili na projekt, který propojil dva zdánlivě neslučitelné vzdělávací předměty fyziku a výtvarnou výchovu. 

Výstava vybízela k hledání a porozumění jednotlivým souvislostem mezi vědeckými poznatky v oboru kinetiky, optiky, magnetismu a vývojem umění v druhé polovině 20. století. Vytvořili jsme platformu pro mezioborový dialog, tak abychom zaujali studentstvo a učitelstvo, které nemá vždy možnost jednotlivá témata propojit. Díky propojení oborů mohou hledat komplexnější pohled na vybraná témata, jakými jsou umělá inteligence, interaktivita, počítačové umění ad.

Ke spolupráci jsme oslovili dvě pražská gymnázia - Gymnázium Jana Nerudy a Arcibiskupské gymnázium. Studentstvo a učitelstvo spolu s lektorkami Kunsthalle nejprve prozkoumali výstavu z pohledu vývoje umění, ale i skrze fyzikální vědecké objevy. Poté dostali podnět k vlastní práci a tvůrčí realizaci. Své náměty konzultovali s učitelstvem fyziky a výtvarné výchovy a vytvořili vlastní světelně-kinetická díla, která měla podobu objektů, filmů, fotografií či počítačových aplikací. Na závěr se setkalo studenstvo z obou gymnázií v Kunsthalle, aby společně své práce prezentovalo, diskutovalo a hodnotilo. 

Děkujeme všem zapojeným studentkám a studentům za skvělé realizace a nasazení a podnětnou spolupráci s pedagogy, především Simoně Svatošové a Jindřichovi Koubkovi (Gymnázium Jana Nerudy), Martině Peterkové a Marcele Grecové (Arcibiskupské gymnázium).

Ukázky jednotlivých projektů:

APLIKACEHenry James Princ, Tobiáš Bartoš, Petr Maťko: 13ggs (Gymnázium Jana Nerudy)


ČLÁNEK STUDENTEK A STUDENTŮ