Rezidence

Kunsthalle Praha vnímá význam a důležitost mezinárodní umělecké výměny a dialogu, podpora rezidenčních pobytů je proto neopominutelnou součástí našich hodnot. Spolupracujeme s kulturními neziskovými organizacemi v USA i ve Velké Británii a na rezidenci se díky našemu partnerství vydalo již několik umělců, kurátorek, umělkyň a kurátorů.

Open Call

Tři šance na uměleckou rezidenci v Londýně

Vyhlašujeme několik otevřených výzev pro umělecké a kurátorské rezidenční pobyty ve spolupráci s londýnskou nadací Delfina Foundation. Využijte jedinečnou možnost tvořit v létě 2022 nedaleko Buckinghamského paláce!