Delfina Foundation & Kunsthalle Praha vyhlašují open call pro kurátor(k)y

Mezi vybrané země patří:

Albánie, Bosa a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Tento rezidenční pobyt se koná ve stejném termínu jako rezidence pro české kurátor(k)y, vybrané prostřednictvím staršího open callu.

V posledních šesti letech se programy Delfina Foundation zaměřují vždy na pět tematických oblastí:

 • Politika jídla – o jeho produkci, spotřebě a distribuci a o jídle jakožto médiu a metafoře k rozkrývání širších kulturně-společenských problémů.
   

 • Performance jako proces – o performanci jakožto způsobu vnímání a chápání světa kolem nás, od každodenních rituálů po živé umění.
   

 • Věda_technologie_společnost – o průsečíku mezi uměním, vědou a technologiemi a o způsobu řešení problémů prostřednictvím mezioborové spolupráce.
   

 • Sběratelství jako praxe – o politice, psychologii a filozofii sběratelství a o roli sběratelů a umělců ve vztahu ke sbírkám a archivům.
   

 • Veřejný prostor – o veřejném prostoru, ať už ve fyzickém či digitálním slova smyslu.

Nadace Delfina Foundation je nezisková organizace sídlící v Londýně, která v rámci svého komplexního programu propojuje rezidence a výstavy. Umožňuje umělcům, kurátorům i teoretikům prozkoumávat nové tvůrčí možnosti, svobodně experimentovat a především také budovat vztahy s kolegy, komunitami a institucemi ve sféře současného umění.

Vybrané výstupy z rezidenčních pobytů mohou být zapojeny do programu Kunsthalle Praha.

Uzávěrka přihlášek:

středa 2. září 2020

O rozhodnutí výběrové komise budete informováni do 18. září 2020.