O nás

Kunsthalle Praha je nové místo pro umění na kulturní mapě Prahy. Jako nestátní a neziskovou platformu k propojování české a mezinárodní umělecké scény ji založila nadace The Pudil Family Foundation. 

Místo bývalé Zengerovy transformační stanice v historickém centru Prahy jsme se rozhodli oživit programem pro co nejrozmanitější publikum. Najdete u nás tři rozsáhlé galerijní prostory, design shop, bistro i kavárnu s terasou a půvabným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Mezinárodní program stavíme na krátkodobých výstavách současného a moderního umění, stejně tak na inovativních vzdělávacích aktivitách.

Naší misí je přispět k hlubšímu porozumění českého a mezinárodního umění 20. a 21. století. Uměleckou sbírkou, výzkumem i podporou zahraničních rezidencí pro umělkyně, umělce a kurátorky nebo kurátory usilujeme o maximální provázání naší umělecké scény s tou světovou. Chceme přinášet inovativní perspektivy na umění a kulturu 20. a 21. století, zapojit do jejich chápání a prožitků co nejširší publikum, a to prostřednictvím dynamického programu výstav a společensko-vzdělávacích akcí. 

Názvem Kunsthalle Praha reflektujeme vzpomínku na multikulturní kořeny Prahy jako města tří národů, dvou jazyků a jedinečného půvabu. Společně s vámi vytváříme inspirativní prostředí, které nám všem umožňuje objevovat a sdílet mezi sebou nové pohledy na kulturu a na svět, v němž žijeme.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým Kunsthalle Praha

Proč Kunsthalle?

Samotný název Kunsthalle Praha se pojí s mezinárodně srozumitelným a především co nejpřesnějším pojmenováním naší instituce. Tzv. kunsthalle, které vznikly již koncem 18. století, byly v běhu historie považovány za prostory, kde se konají krátkodobé výstavy soudobého umění. Takové kunsthalle můžeme dnes najít po celé Evropě.

Na straně jedné působila muzea coby místa pro prezentaci a uchovávání vlastních sbírek, na straně druhé ony kunsthalle pro představování krátkodobých výstav žijících umělců. Postupem času se pojetí obou typů institucí začalo prolínat. Proto je také přirozené, že v Kunsthalle Praha budujeme svou vlastní sbírku, trvale ji ovšem nevystavíme – postupně vám ji odhalíme skrze krátkodobé tématické výstavy i prostřednictvím online databáze.

Kunsthalle v současnosti rovná se laboratoř kritického myšlení a otevřeného dialogu o aktuálních tématech, jak v umění, tak ve společnosti. Cílem není umění konzervovat, ale nabízet nové pohledy a progresivní tendence, reflektovat svět, v němž žijeme. Navíc, onen německý termín "kunsthalle" chápeme i jako reflexi multikulturních kořenů Prahy coby města tří národů, dvou jazyků a jedinečného půvabu.

Praha byla v 19. století a následně i v celé první polovině 20. století mimořádně významnou kulturní křižovatkou Evropy – a to i díky soužití Čechů, Němců a židovské komunity. Přišlo nám důležité se k německému termínu "kunsthalle" vrátit a přirozeně ho propojit s českým názvem hlavní metropole. Bereme to zkrátka jako takový signál, abychom si společně uvědomili takto zásadní a stále velmi inspirativní kus naší vlastní historie. Proto Kunsthalle Praha.

Náš tým

Jsme mezinárodní tým, který otevřeně spolupracuje s mnoha externími partnery, jakými jsou lokální i mezinárodní, soukromé či státní instituce, stejně tak kurátoři, historici umění, badatelé, odborníci v oblasti edukací, umělci i dobrovolníci.

Management

Ivana Goossen

ředitelka

Soňa Poláková

finanční supervizorka

Jana Bömerová

operations manažerka

Kateřina Šašinková

personalistka a mzdová účetní

Kateřina Kociánová

finanční asistentka

Výstavy

Christelle Havranek

hlavní kurátorka

Eliška Žáková

vedoucí produkce

Iva Polanecká

projektová manažerka & kurátorka

Matěj Al-Ali

manažer technické produkce

Barbora Srdínková

registrářka výstavního oddělení & koordinátorka výstavních projektů

Zuzana Brožíková

asistentka výstavního oddělení

Komunikace

Zuzana Dusilová

manažerka marketingu & PR

Membership a eventy

Anna Povejšilová

membership & development manažerka

Josefína Wiesnerová

membership & development koordinátorka

Daniela Glozová

event manažerka

Vzdělávání

Martina Freitagová

manažerka vzdělávacích programů

Barbora Škaloudová

kurátorka vzdělávacích programů

Aneta Kučeříková

koordinátorka vzdělávacích programů

Sbírky a výzkum

Štefan Tóth

správce sbírky

Barbora Ropková

kurátorka sbírky

Žaneta Adamová

registrářka

Ján Tompkins

administrátor TMS 

Publikace

Věra Janíčková

manažerka publikací, hlavní editorka

Lenka Pastyříková

editorka, produkční publikací

Adéla Procházková

produkční publikací

Andrea Bartáková

produkční publikací

Design Shop

Tijana Slokar

design shop manažerka

Miroslav Haldina

design shop asistent

Marie Metelková

tvůrkyně obsahu pro design shop

Správa budovy a provoz

Petr Hamouz

manažer facility

Správní rada

Petr Pudil

předseda správní rady

Pavlína Pudil

členka správní rady

Ivana Goossen

členka správní rady

Sbor poradců a poradkyň

Na rozvoji Kunsthalle Praha spolupracujeme s mezinárodním sborem poradců a poradkyň. Jedná se o neformální nevýkonný sbor, jehož členy a členkami jsou odborníci a odbornice s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha v dosažení cíle stát se vedoucí kulturní institucí a přátelským a inspirativním zázemím pro širokou veřejnost.

Současní členové a členky:

Matthew S. Witkovsky

kurátor a vedoucí sbírky fotografie
The Art Institute of Chicago

Aaron Cezar

ředitel Delfina Foundation, Londýn

Peter Kulloi

filantrop, člen komise Tate a správních rad několika charitativních projektů

Markéta Theinhardt

historička umění, docentka na Université Paris-Sorbonne

Martin Kodl

galerista a soudní znalec umění 20. století

Partneři

Mediální partneři:

Speciální poděkování:
Prague City Tourism 
TYRKYS - škola průvodců a delegátů