O nás

Kunsthalle Praha je nové místo pro umění na kulturní mapě Prahy. Jako nestátní a neziskovou platformu k propojování české a mezinárodní umělecké scény ji založila nadace The Pudil Family Foundation. 

Místo bývalé Zengerovy transformační stanice v historickém centru Prahy jsme se rozhodli oživit programem pro co nejrozmanitější publikum. Najdete u nás tři rozsáhlé galerijní prostory, design shop, bistro i kavárnu s terasou a půvabným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Mezinárodní program stavíme na krátkodobých výstavách současného a moderního umění, stejně tak na inovativních vzdělávacích aktivitách.

Naší misí je přispět k hlubšímu porozumění českého a mezinárodního umění 20. a 21. století. Uměleckou sbírkou, výzkumem i podporou zahraničních rezidencí pro umělkyně, umělce a kurátorky nebo kurátory usilujeme o maximální provázání naší umělecké scény s tou světovou.

Názvem Kunsthalle Praha reflektujeme vzpomínku na multikulturní kořeny Prahy jako města tří národů, dvou jazyků a jedinečného půvabu. Společně s vámi vytváříme inspirativní prostředí, které nám všem umožňuje objevovat a sdílet mezi sebou nové pohledy na kulturu a na svět, v němž žijeme.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým Kunsthalle Praha

Proč Kunsthalle?

Samotný název Kunsthalle Praha se pojí s mezinárodně srozumitelným a především co nejpřesnějším pojmenováním naší instituce. Tzv. kunsthalle, které vznikly již koncem 18. století, byly v běhu historie považovány za prostory, kde se konají krátkodobé výstavy soudobého umění. Takové kunsthalle můžeme dnes najít po celé Evropě.

Na straně jedné působila muzea coby místa pro prezentaci a uchovávání vlastních sbírek, na straně druhé ony kunsthalle pro představování krátkodobých výstav žijících umělců. Postupem času se pojetí obou typů institucí začalo prolínat. Proto je také přirozené, že v Kunsthalle Praha budujeme svou vlastní sbírku, trvale ji ovšem nevystavíme – postupně vám ji odhalíme skrze krátkodobé tématické výstavy i prostřednictvím chystané online databáze.

Kunsthalle v současnosti rovná se laboratoř kritického myšlení a otevřeného dialogu o aktuálních tématech, jak v umění, tak ve společnosti. Cílem není umění konzervovat, ale nabízet nové pohledy a progresivní tendence, reflektovat svět, v němž žijeme. Navíc, onen německý termín "kunsthalle" chápeme i jako reflexi multikulturních kořenů Prahy coby města tří národů, dvou jazyků a jedinečného půvabu.

Praha byla v 19. století a následně i v celé první polovině 20. století mimořádně významnou kulturní křižovatkou Evropy – a to i díky soužití Čechů, Němců a židovské komunity. Přišlo nám důležité se k německému termínu "kunsthalle" vrátit a přirozeně ho propojit s českým názvem hlavní metropole. Bereme to zkrátka jako takový signál, abychom si společně uvědomili takto zásadní a stále velmi inspirativní kus naší vlastní historie. Proto Kunsthalle Praha.

Náš tým

Jsme mezinárodní tým, který otevřeně spolupracuje s mnoha externími partnery, jakými jsou lokální i mezinárodní, soukromé či státní instituce, stejně tak kurátoři, historici umění, badatelé, odborníci v oblasti edukací, umělci i dobrovolníci.

MANAGEMENT

Ivana Goossen

ředitelka

Mária Videka

asistentka ředitelky & office manažerka

Soňa Poláková

finanční supervizorka

Anna Povejšilová

membership & development manažerka

VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ A PUBLIKACE

Christelle Havranek

hlavní kurátorka

Eliška Žáková

vedoucí produkce

Kateřina Slavíková

koordinátorka výstavních výpůjček

Iva Polanecká

projektová manažerka, kurátorka

Lucie Sedláčková

koordinátorka publikací

SBÍRKY A VÝZKUM

Štefan Tóth

správce sbírky

Barbora Ropková

kurátorka sbírky

Anna Kodl

asistentka kurátorky sbírky

Žaneta Adamová

registrářka

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

Ondřej Čížek

manažer PR & marketingu

Zuzana Dusilová

specialistka PR & marketingu

EDUKAČNÍ ODDĚLENÍ

Martina Freitagová

manažerka vzdělávacích programů

DESIGN STORE

Tijana Slokar

design store manažerka

Miroslav Haldina

design store asistent

SPRÁVA BUDOVY A PROVOZU

Kamila Švajgrová

vedoucí provozu a návštěvnického servisu

Petr Hamouz

správce budovy

SPRÁVNÍ RADA

Petr Pudil

předseda správní rady

Pavlína Pudil

členka správní rady

Ivana Goossen

členka správní rady

SBOR PORADCŮ

Sestavujeme mezinárodní sbor poradců Kunsthalle Praha. Jedná se o neformální nevýkonný sbor, jehož členy jsou odborníci s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha v dosažení cíle stát se vedoucí kulturní institucí a přátelským a inspirativním zázemím pro širokou veřejnost.

Současní členové:

Matthew S. Witkovsky

kurátor a vedoucí sbírky fotografie
The Art Institute of Chicago

Aaron Cezar

ředitel Delfina Foundation, Londýn

Peter Kulloi

filantrop, člen komise Tate a správních rad několika charitativních projektů

Markéta Theinhardt

historička umění, docentka na Université Paris-Sorbonne

Martin Kodl

galerista a soudní znalec umění 20. století