O NÁS

KUNSTHALLE PRAHA JE NOVÝM PROSTOREM PRO UMĚNÍ A KULTURU, KTERÝ VZNIKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ ZENGEROVY TRAFOSTANICE V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY. PO UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE ŠIROKÝ PROGRAM VÝSTAVNÍCH A EDUKATIVNÍCH PROJEKTŮ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.


NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českého a mezinárodního umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Naším cílem je vytvořit kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.


VZNIK PROJEKTU

Podobně jako se mnoho dnešních soukromých a veřejných muzeí umění původně zrodilo z iniciativy jedinců, vzniká Kunsthalle Praha jako neziskový projekt za podpory manželů Petra a Pavlíny Pudilových.

„Ideu založit v Praze muzeum umění máme již několik let. Ta se stala skutečnou až s možností koupě domu na pražském Klárově. Brzy jsme si uvědomili, že budova má potenciál stát se unikátním výstavním prostorem pro přední české muzeum umění.

Nechceme vytvořit pomník pro naši sbírku, ale kulturní instituci otevřenou všem, kteří hledají inspiraci ve výtvarném umění.“

Petr Pudil a Pavlína Pudilová
zakladatelé Kunsthalle Praha a Nadace The Pudil Family Foundation


SPOLUPRÁCE

Jsme přesvědčení, že cíle Kunsthalle Praha lze dosáhnout jedině na základě otevřené spolupráce s dalšími kulturními institucemi, s českými i zahraničními odborníky, umělci, sběrateli a také s návštěvníky a místními komunitami. Kunsthalle Praha je členem mezinárodních organizací muzeí ICOM a AAM.


PROGRAM

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

SBÍRKY

Kunsthalle Praha buduje již řadu let reprezentativní sbírku mapující české a mezinárodní výtvarné umění od 20. století až do současnosti. Sbírka bude jedním z důležitých zdrojů pro výstavní program, badatelské, publikační a edukativní projekty.

VÝZKUM

Výzkumné projekty Kunsthalle Praha mají za cíl zkoumat nové pohledy na moderní a současné umění a uvádět české umění do souvislostí s mezinárodním děním a trendy. Výsledky našich výzkumů tvoří podklad pro výstavy, publikace a edukační programy.


NÁŠ TÝM

Postupně budujeme interní tým odborníků z oblasti managementu, kurátorství a realizace výstav, správy sbírky, vzdělávání, komunikace, řízení provozu a administrativy.

Náš tým otevřeně spolupracuje na projektové bázi s mnoha externími partnery, jako jsou místní i mezinárodní soukromé či státní instituce, kurátoři, historici umění, badatelé, odborníci v oblasti vzdělávání, umělci a dobrovolníci.

MANAGEMENT

Ivana Goossen
ředitelka

Zodpovídá za celkový management aktivit Kunsthalle Praha, včetně strategického plánování, programu, správy sbírky, řízení provozu, komunikace, personálního řízení, financí a administrativy.

Anna Povejšilová
membership & development manažerka

Vede fundraising a partnerské aktvity Kunstalle Praha a zodpovídá za Členství Kunsthalle Praha.

Mária Videka
asistentka ředitelky & office manažerka

Věnuje se administrativě, organizačním procesům a koordinuje externí dodavatele. Poskytuje asistenci ředitelce Kunsthalle Praha.

Soňa Poláková
finanční supervizorka

Zodpovídá za finanční administraci a management Kunsthalle Praha. Zajišťuje procesy spojené s hospodařením organizace a manažerské účetnictví.

VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ A PUBLIKACE

Christelle Havranek
hlavní kurátorka

Vede dramaturgii a realizaci výstavního programu Kunsthalle Praha, řídí související partnerství a výzkumné projekty.

Eliška Žáková
vedoucí produkce

Zodpovídá za koordinaci příprav a realizaci jednotlivých výstavních projektů, událostí, doprovodných programů a publikací ve spolupráci s kurátorským týmem.

Kateřina Slavíková
asistentka výstavního oddělení

Poskytuje asistenci kurátorskému týmu od administrativy výstav po realizaci výstavního programu Kunsthalle Praha.

Iva Polanecká
projektová manažerka / kurátorka

Věnuje se výstavním projektům, především site-specific realizacím a z nich plynoucímu doprovodnému programu a událostem. Tyto projekty provází od jejich začátku až po finální instalaci s tím, že se částečně zaměřuje i na jejich technická řešení a proveditelnost.

Lucie Sedláčková
koordinátorka publikací

Zodpovídá za koordinaci publikační činnosti Kunsthalle Praha – knižní edici m, výstavní katalogy a publikace o sbírce.

SBÍRKY A VÝZKUM

Štefan Tóth
správce sbírky

Řídí proces rozvoje sbírky Kunsthalle Praha. Dohlíží na správnou péči o umělecká díla, jejich restaurování a katalogizaci. Vede výzkum sbírky a další publikační a výzkumné projekty nad rámec výstavní činnosti.

Barbora Ropková
kurátorka sbírky

Věnuje se katalogizaci a výzkumu sbírky. Zprostředkovává odborné informace k sbírkovým položkám a poskytuje expertní kontrolu při tvorbě analýz a strategií sbírky. Zabývá se dalšími výzkumnými projekty ve vztahu k profilu sbírky.

Anna Kodl
asistentka kurátorky sbírky

Zpracovává archivní materiály ke sbírce, podílí se na její katalogizaci a aktivně spolupracuje na výzkumných projektech o sbírce.

Žaneta Adamová
registrářka

Zabývá se mobilitou sbírkových předmětů, zajišťuje bezpečnost uměleckých děl, organizuje jejich transporty a v součinnosti se sbírkovým oddělením určuje výstavní podmínky. Poskytuje reprodukce a reprodukční práva děl.

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

Ondřej Čížek
manažer PR & marketingu

Vytváří a koordinuje strategii a kompletní obsah komunikace Kunsthalle Praha.

Zuzana Dusilová
specialistka PR & marketingu

Spolupracuje na tvorbě a realizaci komunikační strategie, edituje obsah pro komunikační linie Kunsthalle Praha.

EDUKAČNÍ ODDĚLENÍ

Martina Freitagová
manažerka vzdělávacích programů

Vytváří strategii a dramaturgii vzdělávacích programů k výstavám i podpoře výtvarné gramotnosti pro širokou veřejnost jak v prostorách Kunsthalle Praha, tak online.

DESIGN STORE

Tijana Slokar
design store manažerka

Zodpovídá za management a péči o zákazníky v rámci design a online shopu Kunsthalle Praha. Řídí a koordinuje projekty a kolaborace s designéry, včetně marketingových aktivit.

Miroslav Haldina
design store asistent

Podílí se na vedení design shopu Kunsthalle Praha a tvorbě produktového portfolia. Zabývá se správou online shopu a řízením provozu.

SPRÁVA BUDOVY A PROVOZU

Kamila Švajgrová
vedoucí provozu a návštěvnického servisu

Ve spolupráci se správcem budovy zodpovídá za provoz Kunsthalle Praha.
Řídí návštěvnický servis. Koordinuje tým recepce a tým kustodů. Poskytuje podporu programovému týmu v rámci připravovaných událostí a pořádaných výstav.

Petr Hamouz
správce budovy

Zodpovídá za technický provoz budovy, vyhodnocuje závady a navrhuje technicky efektivní a účinná řešení pro jejich odstranění, řídí výběrová řízení na externí dodavatele, spolupracuje s odbornými a servisními firmami.


SPRÁVNÍ RADA

PETR PUDIL
předseda správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směřování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

PAVLÍNA PUDIL
člen správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směřování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

IVANA GOOSSEN
člen správní rady

Spoluvytváří strategii Kunsthalle Praha a zodpovídá za implementaci strategických plánů a celkový management aktivit Kunsthalle Praha.


SBOR PORADCŮ

Postupně budujeme mezinárodní sbor poradců Kunsthalle Praha. Jde o neformální nevýkonný sbor, jehož členy jsou odborníci s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha v dosažení cíle stát se vedoucí kulturní institucí a přátelským, inspirativním prostorem pro návštěvníky.

Současní členové sboru poradců:

MATTHEW S. WITKOVSKY
kurátor a vedoucí sbírky fotografie The Art Institute of Chicago

MARKÉTA THEINHARDT
historička umění, docentka na Université Paris-Sorbonne

AARON CEZAR
ředitel Delfina Foundation, Londýn

MARTIN KODL
galerista a soudní znalec umění 20. století

PETER KULLOI
filantrop, člen komise Tate a správních rad několika charitativních projektů