Proměna Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha

Mezi architekty se traduje, že u rekonstrukcí či konverzí budov je tou největší výzvou zachování cenné historické substance, DNA původního místa. Jak tedy vypadala transformace industriální Zengerovy trafostanice na současnou Kunsthalle Praha?