Open call: Tři šance na uměleckou rezidenci v Londýně

Pro kurátorky a kurátory sídlící ve střední a východní Evropě:

Rezidenční program společnými silami organizují Kunsthalle Praha & Delfina Foundation. Samotná rezidence proběhne mezi 30. květnem a 19. červnem 2022, během letní sezóny Delfina Foundation.

Open call platí pro kurátorky a kurátory žijící nebo pracující v jedné z těchto zemí: Albánie, Bosa a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Pro umělkyně a umělce sídlící v České republice:

V partnerství mezi Delfina Foundation, Kunsthalle Praha, Českým centrem v Londýně a Institutem umění – Divadelním ústavem vznikla příležitost pro vizuální umělce a umělkyně, jež žijí a pracují v České republice.

Rezidence se bude konat od 30. května do 19. června 2022, během letní sezóny Delfina Foundation.

Pro kurátorky a kurátory sídlící v České republice:

Spolupráce několika institucí (Delfina Foundation, Kunsthalle Praha, Českého centra v Londýně a Institutu umění – Divadelního ústavu) se dotýká i příležitosti pro ty kurátorky a kurátorky, kteří žijí a pracují v České republice.

Třítýdenní pobyt bude probíhat od 20. června do 10. července 2022, během letní sezóny Delfina Foundation.

K přihlášení stačí v angličtině připravit vlastní CV, bio, stručný artist statement, dvě reference, 8 obrazových příloh nebo 3 video ukázky tvorby.

Rezidence není přímo tematicky vymezená, a proto není třeba hlásit se s konkrétním projektem, ani přikládat doporučující dopisy.

Deadline pro všechny přihlášky: 10. ledna 2022


DELFINA FOUNDATION

Nadace Delfina Foundation je nezisková organizace sídlící v Londýně, která v rámci svého komplexního programu propojuje rezidence a výstavy. Umožňuje umělcům, umělkyním, kurátorkám, kurátorům i teoretičkám a teoretikům prozkoumávat nové tvůrčí možnosti, svobodně experimentovat a především také budovat vztahy s napříč komunitami a institucemi ve sféře současného umění.