Art Omi již zná letošního rezidenta z našeho regionu

V rámci soustavné podpory umělecko-kulturního rozvoje v našem regionu navázala Kunsthalle Praha spolupráci s americkou nadací Art Omi, pod názvem Art Omi and Kunsthalle Praha Fellowship for Visegrad Region. Společně pak v listopadu minulého roku vyzvali umělkyně a umělce z Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska k zaslání přihlášek na dvouměsíční rezidenční program v USA. Ten nabídne jednomu vybranému zástupci z visegrádského regionu a třiceti dalším umělkyním a umělcům z celého světa možnost samostatně i kolaborativně, ale především svobodně tvořit na venkovském sídle nadace v Columbia County.

Po pečlivém zvážení odborné poroty, byl pro letošní účast v programu vybrán Przemek Pyszczek (1985), umělec polsko-kanadského původu. Právě postsocialistickou realitu Polska, kterou Pyszczek vnímá skrze optiku pozůstalé architektury tohoto období, autor tematizuje. Adaptuje její formy a impulsy a přenáší je do jiných médií, typicky do hravě barevných kompozic obrazů i objektů. Skrze uměleckou praxi vzpomíná na dětství prožité ve státě před transformací a před vlastním přesunem do Kanady. Na poli své tvorby tak divákům dopřává vizuální nostalgii, kterou vnímá jako součást osobní historie.

Pyszczek se do kampusu Art Omi podívá na přelomu jara a léta 2020. Součástí pobytu bude i tzv. Visitors Program, kdy se rezidentům naskytne možnost svou novou tvorbu konfrontovat s názorem etablovaných newyorských uměleckých kritiků.