LUCIA MOHOLY: EXPOSURES

LUCIA MOHOLY: EXPOSURES

Jako fotografka, portrétistka, odbornice na dokumentační činnost a autorka mnoha publicistických textů, se Lucia Moholy (1894–1989) vzpírá jasné kategorizaci. Působila aktivně jak v avantgardních kruzích, tak na poli informační vědy, kde přispívala k prohloubení porozumění vizuální reprodukci. Oproti předchozím titulům věnovaným Lucii Moholy, které omezovaly její úspěchy na pětileté působení na Bauhausu, publikace Lucia Moholy: Exposures poprvé zachycuje celou šíři její publikační i fotografické činnosti. Obsáhlé eseje čerpající z nových archivních nálezů odhalují její mládí v Praze na přelomu století, zapojení v radikálních sociálních hnutích ve dvacátých letech 20. století v Německu v období Výmarské republiky, emigraci do Londýna, kde se jejími kolegy a přáteli stali i členové skupiny Bloomsbury, dále její působení v oblasti mikrofilmové a vědecké dokumentace za druhé světové války, pracovní působení v Turecku pro UNESCO i její přijetí mladší uměleckou generací, včetně Jana Tichého. Publikace přibližuje, jak mezioborový přístup k fotografii uplatňovaný Moholy ve všech těchto kontextech předznamenal postanalogovou současnost tohoto média.

ČESKÉ VYDÁNÍ
Editorka:
Jordan Troeller
Texty: Oliver A. I. Botar, Annie Bourneuf, Hana Buddeus, Őzge Baykan Calafato, Meghan Forbes, Ivana Goossen, Teresa Gruber, Christelle Havranek, Michelle Henning, Rolf Sachsse, Robin Schuldenfrei, Steffen Siegel, Jan Tichý, Jordan Troelle
Grafická úprava: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová

Počet stran: 300 
Formát: 210 × 280 mm 
Vazba: pevná 
Jazyk: čeština 
ISBN: 978-80-908875-3-4

Nakladatel: Kunsthalle Praha
Datum vydání: květen 2024