Notes on Us se školou

Komentovaná prohlídka výstavy amerického umělce Johna Sanborna Notes on Us (Poznámky o nás) provede monumentální videoinstalací, která staví na antickém příběhu Venuše a Marta. Vypráví příběh zakázané lásky a nepřekonatelné smyslové touhy prostřednictvím vizuálně pohybové a zvukové fresky. Nahlédneme různé podoby tohoto příběhu, jak může být reflektován a podmíněn stavem společnosti. Ve čtyřech digitálních portrétech se zaměříme na téma otevřené genderové identity a sebelásky. Sanbornovo dílo se v 70. a 80. letech dvacátého století řadilo k experimentálnímu videoartu. Umělec stál u rozkvětu videoklipové estetiky MTV a u rozmachu současného fenoménu digitálního umění v Hollywoodu.

  • Doba trvání: 45 min

  • Doporučeno pro: 8. – 9. třída ZŠ + SŠ

  • Zdarma