O sbírce Kunsthalle Praha

Vedle výstav, edukačních a kulturních programů je právě sbírka dalším klíčovým nástrojem pro kompletní naplnění mise Kunsthalle Praha – tedy mapovat a prezentovat vývoj umělecké scény 20. a 21. století v České republice a širším okruhu středoevropských a evropských zemí. Sbírku Kunsthalle Praha nebudeme vystavovat trvale, vybraná díla ze sbírky se však mohou stát buď součástí některých krátkodobých tematických výstav anebo občasných výstav založených přímo na sbírce. Ve svém celku vám sbírku brzy nabídneme prostřednictvím online databáze.