Fotogalerie: Doprovodný program k Exit The Loop od umělkyně Adély Součkové

Adéla Součková v diskusi s Michalem Šimůnkem, 14. 5. 2019

Adéla Součková se v diskuzi s Michalem Šimůnkem bavila o tématech souvisejících s výtvarným dílem, které je umístěno na fasádě nově vznikající Kunsthalle Praha.

Jak lze v současné situaci uvažovat o vztahu člověka a techniky, jak se proměňuje prožívání a tělesnost v souvislosti s užíváním „nových“ technologií, jak reflektovat nové hybridní formy prožívání, proměnu představ o soukromí? Jak se mění způsoby našeho myšlení a jaké to může mít důsledky pro náš vztah ke světu i sobě samým?

Workshop kresby s Adélou Součkovou, 19. 6. 2019

Workshop zkoumal prostřednictvím různorodých cvičení a tvůrčích aktivit, jak vnímáme a prožíváme dění kolem sebe a jak tyto prožitky následně přenášíme na papír. Workshop vedla Adéla Součková, autorka díla Exit the Loop, a účastníci si během něj vyzkoušeli, jak se proměňuje jejich kresebný projev v různých situacích, ovlivněn nejen skupinovou dynamikou, ale v tomto konkrétním případě i hodně proměnlivým počasím.

Debata My, Data., 19. 6. 2019

Přednáška na téma kyberbezpečnost, bezpečnost IoT a další bezpečnostní termíny, které jsou skloňované čím dál tím častěji. Jakým způsobem funguje ochrana jedince na státní úrovni?

Moderátor: Jan Šípek
Hosté: Adéla Součková (vizuální umělkyně, Pavel Růžička (konzultant IT bezpečnosti), Vít Bohal (kulturní teoretik), Jan Hubík (konzultant kryptotechnologií), Radek Holý (mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou na informační bezpečnost), Zuzana Pechová (IT witch)

Silent jóga v parku se snídaní, 26. 6. 2019

V parku Pod Starými zámeckými schody, naproti budoucí Kunsthalle Praha, jsme si vyzkoušeli cvičit se sluchátky na uších, ze kterých byla slyšet hudba a hlas lektora.

Ve spolupráci se SILENT YOGA PRAGUE.

EXIT, ENTER, SHIFT, ALT! Lektorská dílna pro základní školy

Kunsthalle Praha uspořádala k dílu Exit the Loop první lektorský program pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií.

S velkým formátem billboardu se ve městě setkáváme nejčastěji jako s reklamou. Se studenty se nejprve diskutovalo na téma umění a reklamy, na vybraných příkladech z dějin umění se ukázalo, kteří výtvarní umělci v reklamním prostředí působili a poté studenti získané informace přenesli do umělecké tvorby.

Fotografie © Světlana Malinová a © Fabiana Mertová


FACADE PROJECT

Kunsthalle Praha představuje sérii místně specifických projektů, které budou dočasně vystaveny na její fasádě, jediné části budovy, která je přístupná veřejnosti během rekonstrukce.

Program s názvem Facade Project postupně uvede nová díla vztahující se svým obsahem k historii budovy. V původních plánech se totiž na fasádě transformační stanice počítalo s umístěním série světelně kinetických soch avantgardního sochaře Zdeňka Pešánka. Série nazvaná Sto let elektřiny se však na fasádě bohužel nikdy neobjevila.

Facade Project nejenže vzbuzuje zvědavost kolemjdoucích, ale zároveň funguje jako laboratoř, naznačující podobu programu Kunsthalle Praha po jejím otevření v roce 2021.