Adéla Součková: Exit The Loop

Na základě pozvání vytvořit instalaci přímo pro fasádu Kunsthalle Praha přichází Adéla Součková s dílem Exit the Loop. Tato práce koncipovaná jako monumentální plátno zobrazuje slunce, zářící zpoza zamračeného nebe společně s nápisy a symboly, které odkazují k myšlenkám přeměny a věčného vývoje. I když téma nebe jakožto metafory nekonečna připomíná klasické malby, způsob zpracování tohoto námětu a použité médium rozhodně patří do současnosti. Adéla Součková použila fotografii oblohy, pořízenou z jejího balkonu, kterou digitálně upravila a mnohonásobně zvětšenou ji reprodukuje ve veřejném prostoru. Fotografie je zvětšená do té míry, že se z ní stává gigantická rozpixelovaná síť, která ztrácí svůj intimní charakter. Přesto je jejím základem velmi osobní prožitek, který s námi umělkyně sdílí. „Zajímá mě, jak se počítačový jazyk dostává do běžné řeči. Moje energie je v „low battery mode” a moje zážitky se zmáčknutím ALT proměňují – alter experience. Ve své práci „downloaduji”, stahuji, ze světa kódů do světa myšlenek a zkoumám prolínání různých jazyků, které denně používáme. Například exit→ enter→ alter→ shift ←backspace je série slov, která mi připomínají magická zaříkadla a současně mohou popisovat životní příběh. Poslední backspace má své limity, jelikož čas nelze vrátit. Právě kontakt a kontrast počítačové řeči s tělesností je to, co rozpracovávám v Exit the Loop.”

Umělecká práce Adély Součkové má intelektuální a zároveň intuitivní charakter, spojuje kulturní reminiscence se současnými tématy. Umělkyně tiskne tvary, načrtává znaky, vyrývá nadčasové symboly, přičemž čerpá z paměti a mýtů. Uplatňuje širokou škálu materiálů – papír, látku, plátno, zeď, sklo, video. Její nejnovější práce zahrnují performativní dimenzi, ať už se jedná o fresky vytvořené „in situ” nebo zpěvy a průvody ve veřejném prostoru. Autorka pomocí malířského gesta, poetického vyjadřování a performance navazuje komunikaci, zahajuje interakci s divákem, kterého považuje za nedílnou součást svého díla. Adéla Součková vytváří svět, kde se intimní setkává s kolektivním.

Návrh na fasádu je vizuálním pokračováním autorského textu, který Součková napsala a nechala zhudebnit. Text básně bude vydán i knižně. Vybraná část z textu představuje planetu Zemi, jak mluví ke čtenáři a popisuje, jak se v jeho očích proměňuje.

exit the loop→
For you I became a land
a land to be named

For you I became a sphere
a sphere to be known and crossed

For you I became a map
a map to be read

For you I became a thought
a thought to be shaped

For you I became a net
connecting all with everything
everything to be named and chained

For you I became a cage
a cage of gold
to protect you from the unknown

For you I became a thought
an abstracted me
to be reflected rather than lived

Úryvek z básně Adély Součkové

Kurátorka: Christelle Havranek
Produkce a doprovodný program: Kristýna Kottová


ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Produkční tým: Studio OneRoi- Stathis Zervas, Lída Vopršalová
Realizace: Ondřej Kopřiva, Marek Poč, Dimitri Nikitin, Martin Bidmon, Arťom Zavorochin, Čeněk Janečka
Tisk: Astron Print- Petr Svoboda, Irena Gotthardová, Alexandr Vlčev, Monika Bečvářová, Marián Novák, Tomáš Zelenka
Osvětlení: Sky-Walker Reklama - Jan Běhounek, Oleg Donos, Radim Zgarba, Alexandru Moraru, Petra Dolejšková, Jiří Kavík
Konstrukce: Peri- Lukáš Tichý, Jan Holý, Daniel Schwerhart, Petr Folbrecht, Michal Kratochvíl, Jan Střiž
Další: Truss Aluminium Factory- Jana Zahradová; Hartman- Martin Hartman, Aleš Hartman; Eko-Cointerner Service- Kateřina Jelenová, Michaela Dolejší; Best- Martina Prajerová, Radka Plíhalová, Elese+Ganter CZ- Jan Šebesta; STRABAG; PM6


FACADE PROJECT

Kunsthalle Praha představuje sérii místně specifických projektů, které budou dočasně vystaveny na její fasádě, jediné části budovy, která je přístupná veřejnosti během rekonstrukce.

Program s názvem Facade Project postupně uvede nova díla vztahující se svým obsahem k historii budovy. V původních plánech se totiž na fasádě transformační stanice počítalo s umístěním série světelně kinetických soch avantgardního sochaře Zdeňka Pešánka. Série nazvaná Sto let elektřiny se však na fasádě bohužel nikdy neobjevila.

Facade Project je poctou vizím Zdeňka Pešánka a funguje jako experimentální platforma umožňující umělcům vytvořit intermediální instalace na pomezí umění, vědy a technologií. Každý krok v procesu transformace budovy je doprovázen specifickým uměleckým dílem, které komunikuje s architekturou Zengerovy transformační stanice a jejím blízkým okolím. Všechny umělecké intervence vychází z předchozího zkoumání mnoha kontextuálních úrovní – geografických, politických, sociálních – místa situovaného v samém srdci Prahy.

Facade Project nejenže vzbuzuje zvědavost kolemjdoucích, ale zároveň funguje jako laboratoř, naznačující podobu programu Kunsthalle Praha po jejím otevření v roce 2021.