PŮLNOC UMĚNÍ. Sbírka Karla Babíčka

PŮLNOC UMĚNÍ
Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka

1/7 – 30/9 2022

Koncepce výstavního cyklu: Christelle Havranek
Kurátorka výstavy: Lenka Lindaurová
Architekt výstavy: Jiří Příhoda
Katalog & výstavní grafika: Robert V. Novák

Cyklus výstav Cesty sběratelství představí rozmanité přístupy ke sběratelství a umožní nahlédnout do zřídka prezentovaných zahraničních i domácích soukromých sbírek. Zahajuje ho výstava Půlnoc umění věnovaná sbírce Karla Babíčka (1956). 

Sběratel, kurátor a obchodník založil v roce 1991 jednu z prvních privátních galerií v Praze – Behémót. Založil ji tehdy s vizí newyorského modelu – nejdůležitější byl program, sledování aktuálního dění a komunikace různých generací. Jako jeden z  prvních sběratelů vyhledával konceptuální díla a podporoval rovněž jejich vznik, jeho galerie představovala multimediální práce a pravidelně zvala performery.

Kolekce mj. zahrnuje tvorbu Adrieny Šimotové, Josefa Žáčka, Jiřího Příhody, Kateřiny Vincourové, Margity Titlové-YlovskyVáclava Stratila, Vladimíra Merty, Vladimíra Kokolii a celé řady dalších.

V druhé polovině 90. let Karel Babíček vedl z pozice manažera a kurátora pražskou Novou síň, kde si plnil své vysoké ambice – prezentovat velké mezinárodní projekty se zvučnými jmény. Do Prahy tak přivezl práce světově významných autorů: Tony Cragg, Nancy Davidson, Jürgen DrescherGordon Matta-Clark, Jaques Monory, Julian Opie a Philippe Ramette.

Babíčkova činnost výrazně ovlivnila umělecké dění 90. let. Jeho aktivity byly nadčasové, ambiciózní a především nebyly pouze lokální. Jeho sbírka zahrnuje více než 120 děl, sám sběratel ovšem dodnes českou uměleckou scénu sleduje a svou sbírku nadále doplňuje. Považuje ji ostatně za celek, který by měl zůstat zachován jako důležitá dokumentace 90. let 20. století – coby určité vzepětí tvůrčích sil v novodobé demokracii i jako příznačný důkaz kreativity vzešlé ze znovunabyté svobody.

© Jan Malý

Seznam vystavených umělkyň a umělců

Jan Bačkovský, Veronika Bromová, Tomáš Císařovský, Larry Clark, Tony Cragg, Jiří David, Nancy Davidson, Stanislav Diviš, Martin John, Stanislav Judl, Krištof Kintera, Vladimír Kokolia, Martin Krajc, Petr Kvíčala, Martin Mainer, František Matoušek, Jan Merta, Vladimír Merta, MICL, Michal Nesázal, Julian Opie, Petr Písařík, Jan Pištěk, Viktor Pivovarov, Otto Placht, Jiří Příhoda, Philippe Ramette, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, František Skála, Tomáš Smetana, Vít Soukup, Václav Stratil, Antonín Střížek, Adriena Šimotová, Pavel Šmíd, Margita Titlová-Ylovsky, Kateřina Vincourová, Josef Žáček

Seznam vypůjčitelů

Karel Babíček, Veronika Bromová, Tony Cragg, COLLETT Prague | Munich, Nancy Davidson, Miroslav Jiřele, Petr Kvíčala, Vladimír Merta, MICL, Julian Opie, Lukáš Rittstein, Simon Lee Gallery, Pavel Šmíd, Xippas Gallery, Roman Výborný

Multimedia

© Filip Kopecký

© Filip Kopecký

© Vojtěch Veškrna