INVISIBLE FORCES
13. října 2022

INVISIBLE FORCES
Mladá generace digitálních umělkyň a umělců

13/10–21/11 2022

Kurátorka: Iva Polanecká
Vystavující umělci: Filip Hodas, Martin Houra, Johana Kroft, Jana Stýblová, Jakub Špaček, Ondřej Zunka & Zünc Studio

Výstava Invisible Forces je rozšířením výstavního projektu českého digitálního umělce Ondřeje Zunky a jeho Zünc Studia s názvem PHOTOSYSTEM II, který se v Kunsthalle Praha představuje v rámci programu spřáteleného Signal Festivalu.

Výstavní projekt Ondrej Zunka & Zünc Studio: PHOTOSYSTEM II společně s výstavou Invisible Forces můžete ve dnech 13.–16. října 2022 navštívit pouze se vstupenkami Signal Plus nebo Signal VIP

Otevírací doba výstavy:
13/10–16/10 // 19.00–24.00 pro držitele vstupenek Signal Plus
13/10–16/10 // 18.00–24.00 pro držitele vstupenek Signal VIP 
14/10–16/10 // 11.00–18.00 pro držitele členství Kunsthalle Praha

Cílem spojení Kunsthalle Praha & Signal Festivalu je podpora mladé generace umělců a umělkyň digitálního věku.   

Ondrej Zunka & Zünc Studio: PHOTOSYSTEM II

Otevírací doba výstavy:
13/10–16/10 // 19.00–24.00 pro držitele vstupenek Signal Plus
13/10–16/10 // 18.00–24.00 pro držitele vstupenek Signal VIP 
14/10–16/10 // 11.00–18.00 pro držitele členství Kunsthalle Praha
17/10–21/11 // v rámci tradiční otevírací doby Kunsthalle Praha

Kurátoři: Iva Polanecká (Kunsthalle Praha), Daniel Burda, Mario Kunovský, Martin Pošta (Signal Festival)  

Světlo je esencí života. Rostliny potřebují světlo, aby dokázaly oxid uhličitý a vodu transformovat na kyslík. Fotosyntéza (z řeckého fótos – „světlo“ a synthesis – „skládání“) je základem, díky němuž se planeta Země vyvinula v biologicky rozmanitou, na kyslík bohatou, zelenou planetu, jak ji známe dnes. Pozorování organismů — rostlin jako fascinujících promyšlených systémů nám může pomoci pochopit, jak se přizpůsobit a žít s ostatními v harmonické symbióze.

Instalaci PHOTOSYSTEM II tvoří série velkoformátových projekcí, které představují jeden ze dvou komplexů primární (světelné) fáze procesu fotosyntézy. Ponořením se do virtuálního prostředí mikro a makrokosmu dokonalých systémů, jako je fotosyntéza, můžeme lépe porozumět tomu, čeho jsme součástí. Uvědomit si, jak jsme se Zemí nerozlučně svázáni. Touto perspektivou pak lze na svět nahlížet jako na síť nespočetných množství vztahů, které se nemusí nutně omezovat na lidský druh. Aktivními účastníky jsou také ostatní živé organismy, jimiž se můžeme inspirovat a znovuobjevovat díky nim cesty ve vývoji designu, architektury, moderních technologií, ale i neotřelých způsobů, jak řešit aktuální problémy dnešní doby.

Ondřej Zunka žije a pracuje v Londýně. Absolvoval studium systémového inženýrství, po kterém začal experimentovat s 3D softwary a digitálním uměním. Zabývá se převážně tvorbou fotorealistických světů a spekulativní realitou, které mu přinášejí téměř neomezený prostor pro seberealizaci. I když je jeho práce výhradně digitální, často se zde můžeme setkat s citací reality přírodního světa. Jako digitální umělec současně působí i jako kreativní ředitel Zünc Studio.

INVISIBLE FORCES
Mladá generace digitálních umělkyň a umělců

13/10–21/11 2022

Kurátorka: Iva Polanecká
Vystavující umělci: Filip Hodas, Martin Houra, Johana Kroft, Jana Stýblová, Jakub Špaček, Ondřej Zunka

Výstava Invisible Forces představuje mladou generaci českých digitálních umělkyň a umělců, kteří zkoumají různé formy koexistence organických forem života. Digitální prostředí je jedním z prostředků pro vytváření komplexních iluzí a simulací, jež nás dokážou přenést do jiného prostředí, těla i času. Fascinace přírodními a fyzikálními procesy, jevy a strukturami, je společným tématem šesti vybraných umělkyň a umělců, kteří tak poskytují své vlastní pohledy na rozmanitost života na planetě, avšak v estetice a fungování, jež nutně nepodléhají zákonitostem našeho světa.

"Okolní svět a příroda reprezentují prostředí (environment), s nímž se běžně setkáváme. Jsme jeho součástí, společně tvoříme systém propojených blízkostí, které v průběhu času postupně vnímáme a integrujeme do našeho vědomí. I přes možnost nahlédnout do těch nejjemnějších detailů nejsme schopni život na Zemi pojmout v celistvém měřítku; jednotlivé prožitky dokážeme zachytit pouze fragmentárně. Zažité hranice jsou překračovány, z oblasti poznaného a představitelného se posouváme do doposud zcela nepoznaných sfér. Stejně tak dochází k nalézání analogických přístupů v nových formách a v jinak nastavených vztazích.
​​​​​​​ Se zrychlující se degradací životního prostředí současně přichází nový intelektuální, etický a regulační tlak, který vyžaduje uznání křehkosti přírody a převzetí odpovědnosti za její zachování pro budoucí generace. Napodobování a využívání fascinujících procesů pozorovaných v živém světě, tedy přistupování ke světu pomocí biologie (biodesignu), předznamenává, jaký druh konsilience napříč obory nám může přiblížit nové možnosti řešení naléhavých situací. V konečném důsledku nám pozorování funkčních principů přírody pomáhá lépe porozumět roli a konceptu identity, kterou jakožto lidé v ekosystému zastáváme."

IVA POLANECKÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY

Projekce: Lunchmeat / Foto: Lukáš Masner

Aw! Lab je imerzivní audiovizuální prostředí Galerie 3 pro experimentální projekty a prezentaci umění digitálního věku. Prostor, čas, zvuk a světlo tvoří základní parametry–osy, které prostor laboratoře definují. V rámci programové linie Aw! Labu chce Kunsthalle Praha představovat rozmanité oblasti produkce digitálních obrazových a zvukových struktur a zároveň se věnovat interdisciplinárním pohledům na technologie prostřednictvím uměleckých intervencí v kontextu současného dění.

Signal Festival slaví 10 let. Festival digitální a kreativní kultury již celou jednu dekádu propojuje umění, městský prostor a moderní technologie. Z přehlídky videomappingu a světelného designu se Signal Festival rozrostl v respektovaný festival digitálního umění a art/tech kulturní událost, která dnes patří k těm největším v České republice.