Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us

GREGOR HILDEBRANDT
A Blink of an Eye and the Years are Behind Us
Ein Wimpernschlag und hinter uns die Jahre
Jedno mávnutí řas, a za námi jsou léta

29/9 2022—13/2 2023
 

Kurátorka výstavy: Christelle Havranek
Galerie 1 & Galerie 2, 900 m2

Kunsthalle Praha zahajuje program samostatných výstav významných žijících umělkyň a umělců. Dosud největší přehlídka děl německého výtvarníka Gregora Hildebrandta je zároveň jeho první samostatnou výstavou v České republice.

Hildebrandt již více než dvacet let pracuje s analogovými nosiči zvuku. Své sochy, instalace a obrazy vytváří z materiálů, jakými jsou lisované vinyly, zvukové pásky na plátně anebo plastové krabičky od audiokazet. Umělcova vrstevnatá tvorba formálně odkazuje k minimalismu a abstraktnímu expresionismu. Inspiraci čerpá z řady literárních, filmových, hudebních či architektonických zdrojů vyvolávajících kolektivní i osobní vzpomínky. 

Výstava A Blink of an Eye and the Years are Behind Us představuje Hildebrandtova ikonická díla i méně známé práce, včetně několika děl vzniklých speciálně pro Kunsthalle Praha. Svůj plnohodnotný performativní charakter výstava odhalí ve chvíli, kdy se jednotlivé prostory Kunsthalle propůjčí hudebním koncertům a kulturním akcím.

Slovo kurátorky Christelle Havranek

Jako umělec, který naznačuje, ale nikdy neprozrazuje, Hildebrandt si rád pohrává s tajemstvím a nepředvídatelností. Důvěřuje divákovi, že je schopen zapojit před-stavivost a vytvořit si vlastní referenční rámec. V tomto smyslu považuje diváka za spolutvůrce svých děl a nyní nás přizývá ke znovuobjevení let, která jsou za námi.*

Z formálního hlediska odkazuje Hildebrandtova tvorba na minimalismus a abstraktní expresionismus a čerpá z množství literárních, filmových, hudebních a architektonických vlivů. Záměrně využívá tyto kulturní podněty, aby v divácích vyvolal kolektivní i osobní vzpomínky. Pracuje především s analogovými nosiči zvuku. Koncem devadesátých let začal ve své tvorbě používat magnetické pásky z audiokazet a po roce 2000 se začal zajímat o další záznamová média – VHS kazety a gramofonové desky. Hildebrandtova volba média odráží jeho intenzivní lásku k hudbě, a přestože ho zvuk doprovází v každé fázi uměleckého procesu, nikdy z jeho děl přímo nevychází. Zvuk a texty písní jsou vetknuty do použitého materiálu a propisují se do názvů děl, částečně vypovídajících o jejich povaze.

© Vojtěch Veškrna, Lukáš Masner, Jan Malý

Ticho a zvuk jsou jednou z mnoha dialektických dvojic, které prostupují celou Hildebrandtovou tvorbu. Umělec dále pracuje s kontrasty černé a bílé, viditel-ného a neviditelného, smutku a radosti. Deformace a pitvání, jimiž tyto materiály v procesu tvorby procházejí, jsou zároveň popírány jejich reflexními vlastnostmi. Na první pohled tak jeho obrazy a instalace působí jako krásné, hladké a hutné povrchy. Jakmile se k nim ale přiblížíme, odhalí obrazový materiál svou složitost.

Hildebrandt přistupuje ke svým výstavám stejně jako ke svým obrazům – pojímá je jako koláže. Ve vzniklých prostorových celcích volně kombinuje umělecké objekty a architektonické prvky. Příklady tohoto přístupu jsou zdejší Galerie 1 a 2, v nichž jsou umístěny rozsáhlé instalace proměňující původní prostor. Vtahují diváka do umělcova vnitřního světa proloženého četnými asamblážemi, obrazy a sochami – kultovními, méně známými, novými či vytvořenými speciálně pro tuto výstavu.

Žádný pohled do Hildebrandtova světa by nebyl úplný, kdybychom nezohlednili i širší uměleckou komunitu, na jejímž utváření se umělec podílí a je její nedílnou součástí. Od roku 2017 zve své přátele (umělce i ne-umělce), aby představili své výtvory, sbírky a archiválie ve svébytném výstavním prostoru Grzegorzki Shows. V Kunsthalle Praha byl tento malý prostor (bývalá vrátnice v areálu, kde se nachází jeho berlínsky ateliér) věrně reprodukován, včetně zeleného linolea a ikonického růžového neonu nad vstupem. Po dobu konání Hildebrandtovy výstavy budou v tomto prostoru k vidění dílčí expozice, reinscenace vybraných „výstav”, které Hildebrandt v Grzegorzki Shows uspořádal. Kromě toho v Kunsthalle Praha vystoupí kapely z nezávislého labelu Grzegorzki Records.**

„Umění je to, co dělá život zajímavějším než umění.“ Tento slavný výrok sice pronesl Robert Filliou, ale klidně by mohl být Hildebrandtovou mantrou: jeden nápad vede k druhému, z jednoho projektu se rodí další, a všechna díla dávají dohromady jeden nepřerušovaný, nekonečný celek inspirovaný vším, co obývá jeho existenci. Výstava v Kunsthalle Praha, zároveň uvolněná i tajuplná, je první, která komplexně představuje tvorbu Gregora Hildebrandta a přivádí do Prahy také jeho přátele.

— Christelle Havranek, hlavní kurátorka Kunsthalle Praha

* Původní německý název výstavy je inspirován jednou z básní J. W. von Goetha.

** Grzegorzki Records je nezávislý label vydávající nahrávky německých indie kapel, který Gregor Hildebrandt založil se svou partnerkou Alicjou Kwade v roce 2018.

VIDEO

© Filip Kopecký

FOTOGALERIE

© Vojtěch Veškrna

GREGOR HILDEBRANDT

Narodil v roce 1974 v německém Bad Homburgu. V současné době žije a pracuje v Berlíně. Od roku 2015 působí jako profesor malby a grafiky na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V roce 2016 získal prestižní ocenění Falkenrot Preis. 

Hildebrandtovy samostatné výstavy zahrnují například Im Sturz durch Raum und Zeit, Mies van der Rohe Haus, Berlín (2021); Luft in allen Zimmern, Kunsthalle G2, Lipsko (2020); Der Raum ist die Miete, Almine Rech, Brusel (2019); Tönend hallt die Jugend, Kunsthalle Recklinghausen, Recklinghausen (2018); In meiner Wohnung gibt es viele Zimmer, Galerie Perrotin, New York (2018); Ein Zimmer im Raum, Wentrup, Berlín (2018); Urlaub im Urban, Künstlerhaus Bethanien, Berlín (2016); Sterne Streifen die Fluten, Saarland Museum, Saarbrücken, Německo (2015); Front Room, Contemporary Art Museum, St. Louis, USA (2008).

Podílel se i na množství skupinových výstav, mezi nejnovějšími například na L'Année dernière à Malmaison, Atelierele Malmaison, Bukurešť (2022); Blanc de Blancs, Villa Schöningen, Postupim (2022); Studio Berlin, Berghain, Berlín (2020); Eine Geschichte: (2016): Zeitgenössische Kunst aus dem Centre Pompidou, Haus der Kunst, Mnichov.

Hildebrandtova tvorba je zastoupena v renomovaných sbírkách, například při Centre Pompidou v Paříži, ve Sbírce současného umění Spolkové republiky Německo, ve Sbírce Martina Z. Margulise v Miami a v Burgerově sbírce v Hongkongu.

V roce 2018 založil Hildebrandt společně se svou partnerkou, umělkyní Alicjou Kwade, vydavatelství Grzegorzki Records. Během své kariéry byl také kurátorem mnoha skupinových výstav a od roku 2017 vede off-space výstavní prostor Grzegorzki Shows.

© Vojtěch Veškrna