GREGOR HILDEBRANDT: A BLINK OF AN EYE AND THE YEARS ARE BEHIND US

A BLINK OF AN EYE AND THE YEARS ARE BEHIND US 
GREGOR HILDEBRANDT 

Fotografické sekvence výpravného výstavního katalogu z produkce Kunsthalle Praha a Hildebrandtova studia zachycují atmosféru výstavy a vtahují diváka přímo do jejího dění. Další perspektivy a vhledy do života a díla Gregora Hildebrandta přinášejí jak kurátorský text Christelle Havranek, tak esej Friedmanna Hahna, Hildebrandtova profesora umění z Kunsthochschule Mainz. V knize nechybí ani rozsáhlé archivní materiály z umělcova ateliéru, z jeho nezávislé galerie Grzegorzki Shows a hudebního labelu Grzegorzki Records, které nám umožňují nahlédnout do jeho tvůrčího procesu a živých vazeb na další umělce, přátele, studenty a milovníky umění v mezinárodním měřítku. 

ANGLICKÉ VYDÁNÍ 
Koncepce:
Gregor Hildebrandt 
Editorka: Christelle Havranek 
Texty: Ivana Goossen, Friedemann Hahn, Christelle Havranek 
Grafická úprava: Studio Homburger 

Počet stran: 288 
Formát: 230 × 315 mm 
Vazba: měkká 
Jazyk: angličtina 
ISBN: 978-80-908456-2-6 

Nakladatelé: Kunsthalle Praha, DCV 
Datum vydání: prosinec 2022