Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years Are Behind Us

Fotografické sekvence výpravného výstavního katalogu z produkce Kunsthalle Praha a Hildebrandtova studiazachycují atmosféru výstavy a vtahují diváka přímo do jejího dění. Další perspektivy a vhledy do života a díla Gregora Hildebrandta přinášejí jak kurátorský text Christelle Havránek, tak esej Friedmanna Hahna, Hildebrandtova profesora umění z Kunsthochschule Mainz. V knize nechybí ani rozsáhlé archivní materiály z umělcova ateliéru a jeho projektů v rámci Grzegorzki Shows a hudebního labelu Grzegorzki Records, které nám umožňují nahlédnout do jeho tvůrčího procesu a živých vazeb na další umělce, přátele, studenty a milovníky umění v mezinárodním měřítku.

Editorka: Christelle Havranek
Texty: Ivana Goossen. Friedemann Hahn, Christelle Havranek
Grafická úprava: Studio Homburger, Berlin

Počet stran: 288
Formát: 230×315 mm
Vazba: měkká šitá vazba, přebal s chlopněmi
Jazyk: anglický
ISBN 978-80-908456-2-6

Nakladatel: Kunsthalle Praha a DCV
Datum vydání: December 2022