KUNSTHALLE PRAHA.
BUDUJEME NOVÝ
OTEVŘENÝ PROSTOR
PRO ČESKÉ A MEZINÁRODNÍ
UMĚNÍ

OČEKÁVANÉ
DATUM
OTEVŘENÍ
JARO 2021

Architekti: Schindler Seko. Foto a vizualizace: Atelier Brunecký
Architekti: Schindler Seko. Foto a vizualizace: Atelier Brunecký

PROMĚNA BUDOVY BÝVALÉ TRAFOSTANICE


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.


AKTUÁLNĚ:

FACADE PROJECT
ADÉLA SOUČKOVÁ: EXIT THE LOOP

Kunsthalle Praha v době rekonstrukce a přípravy budovy na zahájení provozu zve diváky na dočasný program Facade Project.

Projekty připravené přímo pro dané místo ve veřejném prostoru navazují na historický záměr umístit na fasádu budovy postavené ve 30. letech minulého století architektem Vilémem Kvasničkou sérii světelně kinetických objektů sochaře Zdeňka Pešánka nazvanou Sto let elektřiny, která se dochovala pouze v modelech.

Nová instalace Adély Součkové, která je umístěna na fasádě budovy v rekonstrukci, nese název Exit the Loop. Plátno natažené přes celou plochu fasády je vizuálním pokračováním autorského textu, který autorka nechala rovněž zhudebnit.

ODPOVÍDÁME NA VAŠE ČASTÉ DOTAZY

Do otevření Kunsthalle Praha nám zbývá více než rok a máme pocit, že než zahájíme úplně první výstavu, bude veškerou pozornost přitahovat rekonstrukce její budovy, bývalé Zengerovy trafostanice na Malé Straně. Praha má krásné historické centrum a jakýkoliv stavební zásah je byrokraticky složitý. O to víc jsme rádi, že se nám všechna povolení ze strany památkářů podařilo získat a rekonstrukce mohla začít! Už teď se kolem proměny trafostanice v Kunsthalle vznáší mnoho dotazů, rozdílných názorů a zmatených informací. A to je ještě velká část stavebních prací před námi. Proto jsme nejčastější dotazy položili jednomu z iniciátorů Kunsthalle Praha, panu Petru Pudilovi a doufáme, že tím alespoň na některé nejasnosti odpovíme.

4. BŘEZNA 2019
LONDÝNSKÁ NADACE DELFINA UVÍTÁ V ROCE 2019 TŘI NOVÉ REZIDENTY Z ČESKA

Londýnská Nadace Delfina (Delfina Foundation) přivítala 4. března dva nové rezidenty – kurátorku Terezu Záchovou a umělce Radka Brousila – vybrané na základě otevřené výzvy pro českou uměleckou scénu z prosince loňského roku. Třetím rezidentem, který vycestuje do Londýna na podzim 2019, je slovenský umělec a kurátor Jaro Varga. Rezidenční program Nadace Delfina, pořádaný ve spolupráci s Českým centrem Londýn, Institutem umění – Divadelním ústavem a Kunsthalle Praha, oslovil tentokrát rekordní počet uchazečů. Organizátoři obdrželi celkem 45 přihlášek, o rezidenci projevili zájem také Češi žijící v cizině a zahraniční umělci žijící a tvořící v Česku.

16. únor – 2. června 2019
ZAKÁZANÉ HRAČKY K VIDĚNÍ NA VÝSTAVĚ V MUZEU VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V MONSU

Dílo Zakázané hračky od Giorgia de Chirica, jež nedávno získala Kunsthalle Praha do své sbírky a bylo zřídka viděno za hranicemi České republiky, je nyní vystaveno v Muzeu výtvarných umění v Monsu v rámci výstavy belgického surrealismu.

Výstava, která se otevřela veřejnosti 16. února 2019, nese název Giorgio de Chirico. Na počátku belgického surrealismu: Paul Delvaux, René Magritte, Jane Graverol. Klade si za cíl poukázat na vliv tohoto italského mistra na tři belgické surrealistické malíře, a to zejména v jeho raných metafyzických dílech. Výstavu je možné navštívit do 2. června 2019.

PROBĚHLO:

6. ledna 2019
OPEN CALL: VÝZVA PRO ČESKÉ UMĚLCE A KURÁTORY

Nadace Delfina Foundation ve spolupráci s Kunsthalle Praha,
Institutem umění a Českým centrem Londýn vyhlašuje tři nové rezidence pro české umělce a kurátory.

Každý ze tří úspěšných uchazečů této otevřené výzvy bude odměněn šesti-týdenní rezidencí v roce 2019 – dvě rezidence proběhnou na začátku roku 2019 (březen-duben) a poslední na podzim (říjen-listopad).

Nadace Delfina v roce 2019 vyhlašuje nový tematický program, který propojuje umění, vědu a technologie. Doporučujeme se přihlásit nejen uchazečům, kteří již tato témata (či jiná prioritní témata Nadace Delfina) zpracovávají, ale také všem českým kurátorům a umělcům bez ohledu na jejich zájem o vědu a technologie.

Práce, která vznikne v rámci rezidenčního pobytu v Londýně, má možnost být prezentována či rozvinuta do většího výstavního projektu v Kunsthalle Praha.

8. června – 30. září 2018
SITE-SPECIFIC PROJEKTY ANTONISE PITTASE A FELD72
V RÁMCI FESTIVALU M3 / UMĚNÍ V PROSTORU

Druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru v rámci tématu „VICE VERSA: Our Earth Is Their Moon, Our Moon Is Their Earth“, komentuje různé otázky týkající se oblasti Prahy 1. Platformou pro dílo řeckého umělce Antonise Pittase se stala fasáda budoucí Kunsthalle Praha na Klárově.

Kunsthalle Praha se stala generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru zejména kvůli společné snaze zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Letošní zaměření festivalu na Prahu 1 také zahrnuje i lokaci budoucí Kunsthalle Praha vznikající v bývalé Zengerově transformační stanici na Klárově. Právě fasádu této budovy si vybral řecký umělec Antonis Pittas pro své textové dílo I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018). V protějším parku pod Starými zámeckými schody pak prezentuje vídeňské architektonické studio feld72 své nápady na oživení tohoto opomíjeného veřejného prostoru.

30. září 2017
TRANSFORMACE – PEŠÁNEK / DÍAZ

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a příběh kinetických soch, které měly zdobit její fasádu, jsme představili v rámci programu Dne architektury.

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli byly oceněny medailí na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937, k instalaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

V rámci projektu TransFormace se objekty vrátily na budovu ve virtuální podobě formou projekce na fasádu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Díaz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii v Praze. Projekci doplnila přednáška historičky architektury Venduly Hnídkové.


NOVINKY

ODPOVÍDÁME NA VAŠE ČASTÉ DOTAZY

Rozhovor s Petrem Pudilem o rekonstrukci budovy Kunsthalle Praha.

KUNSTHALLE PRAHA HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI ASISTENT/KA

Do týmu Kunsthalle Praha sháníme posilu. Hledáme člověka, kterého baví různorodá práce a zároveň má smysl pro detail a talent na psaní textů.

ZAKÁZANÉ HRAČKY K VIDĚNÍ V MUZEU VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V MONSU

Dílo Zakázané hračky od Giorgia de Chirica je nyní vystaveno v Muzeu výtvarných umění v Monsu v rámci výstavy belgického surrealismu.

LONDÝNSKÁ NADACE DELFINA UVÍTÁ V ROCE 2019 TŘI NOVÉ REZIDENTY Z ČESKA

Londýnská Nadace Delfina (Delfina Foundation) přivítá 4. března dva nové rezidenty – kurátorku Terezu Záchovou a umělce Radka Brousila – vybrané na základě otevřené výzvy, určené české umělecké scéně. Třetím rezidentem, který vycestuje do Londýna na podzim 2019, je slovenský umělec a kurátor Jaro Varga. Letošní rezidenční program Nadace Delfina, pořádaný ve spolupráci s Českým centrem Londýn, Institutem umění a Kunsthalle Praha, oslovil rekordní počet uchazečů.