Performance: Haroon Mirza – Modular Opera
21. května 2022

Haroon Mirza přijíždí do Prahy s jedinečnou elektroakustickou modulární operou! Významný britský vystoupí v Kunsthalle Praha s performancí složenou ze tří  fragmentů jeho děl: Dreamachine 2.0, The Construction of an Act a There is non Truth and only Belief because the truth is unbelievable

Rozmanitá tvorba Haroona Mirzy se rozpíná od sochařských asambláží, imerzivních instalací až po živé performance. Hudbu vnímá jako organizovaný zvuk a hluk a ve své skladatelské praxi komponuje a zviditelňuje různé vizuální a akustické prvky materiálů i samotných prostor v podobě nových forem. Jeho médiem je elektřina, již pojímá jako vlny oceánu — zaznamenáváním tohoto přírodního fenoménu je fascinovaný nejen vizuálně, ale především zvukově.  

Mirzova performance je součástí série modulárních oper, kolaborativního projektu, k němuž pravidelně zve další umělce, hudebníky či designéry. V Praze s ním vystoupí mimo jiné vokalistka Sarah-Jane Lewis a hudebník Jack Jelfs

Společnou předlohou jim bude dílo Dreamachine 2.0, které vytvořil Haroon Mirza s umělkyní Siobhan Coen jako hommage ke stejnojmennému dílu z roku 1961 (taktéž k vidění na výstavě Kinetismus) a které ovlivňuje mozkové vlny pro navození halucinogenních stavů. Dalším výchozím bodem performance je pak Mirzovo dílo The Construction of an Act, v němž naopak umělec pracuje se samotnou galerií jako nástrojem.

Haroon Mirza je zastoupen i v rámci výstavy Kinetismus: 100 le elektřiny v umění. Jeho dílo pochází ze sbírky Kunsthalle Praha a pod názvem Self-Transforming Emdrive (2017) ho najdete v prostoru Galerii 2. 

Termín konání: 21/5 2022 19.00