Performance: Haroon Mirza – Modular Opera

Haroon Mirza přijíždí do Prahy s jedinečnou elektroakustickou modulární operou! Významný britský vystoupí v Kunsthalle Praha s performancí složenou z fragmentů jeho děl.

Rozmanitá tvorba Haroona Mirzy se rozpíná od sochařských asambláží, imerzivních instalací až po živé performance. Hudbu vnímá jako organizovaný zvuk a hluk a ve své skladatelské praxi komponuje a zviditelňuje různé vizuální a akustické prvky materiálů i samotných prostor v podobě nových forem. Jeho médiem je elektřina, již pojímá jako vlny oceánu — zaznamenáváním tohoto přírodního fenoménu je fascinovaný nejen vizuálně, ale především zvukově.  

Mirzova performance je součástí série modulárních oper, kolaborativního projektu, k němuž pravidelně zve další umělce, hudebníky či designéry. V Praze s ním vystoupí mimo jiné vokalistka Sarah-Jane Lewis.

Haroon Mirza je zastoupen i v rámci výstavy Kinetismus: 100 le elektřiny v umění. Jeho dílo pochází ze sbírky Kunsthalle Praha a pod názvem Self-Transforming Emdrive (2017) ho najdete v prostoru Galerii 2. 

Termín konání: 21/5 2022 19.00