Lunchmeat Studio: The Grief of Misfit Cathedrals  
12. října 2023

Lunchmeat Studio:
The Grief of Misfit Cathedrals   

12/10 2023—14/1 2024 
Galerie 3

Kurátorka: Iva Polanecká (Kunsthalle Praha, Aw! Lab)

Výstava bude poprvé k vidění v rámci programu Signal Festivalu ve dnech 12—15/10 2023.

 Audiovizuální dílo The Grief of Misfit Cathedrals se zabývá fenoménem opuštěných industriálních objektů, které se po ztrátě původní funkce stávají solitéry v městském prostoru.   

Jejich monumentální betonové skelety dominují okolní krajině a svým měřítkem a proporcemi připomínají starou sakrální architekturu. Ve své prázdnotě neúprosně zrcadlí plynutí času a působení nejrůznějších socio-ekonomických sil a vlivů, vepsaných do jejich současného stavu.  

Melancholická atmosféra imerzivního filmového formátu, umocněného vícekanálovým prostorovým zvukem, dává pocítit inspiraci japonským konceptem „mono no aware“, neboli smířením se s pomíjivostí věcí a spatřováním krásy v zániku. Podobná emoce proniká i díly evropského romantismu, jejichž děj se často odehrává na pozadí antických nebo středověkých ruin.  

Lineární experimentální projekt z dílny Lunchmeat Studia je formálně vystavěný na technicky precizních 3D skenech míst přežívajících mimo rytmus města. Jejich křehká a zároveň lehce surová krása tak zůstává uchována navzdory postupující entropii.  

Výsledná audiovizuální instalace pak otvírá mimo jiné otázky spojené s pamětí místa, estetickou hodnotou rozpadu nebo současnou proměnou kulturní krajiny.


AW! LAB

Imerzivní audiovizuální prostředí Galerie 3 pro experimentální projekty a prezentaci umění digitálního věku. Prostor, čas, zvuk a světlo tvoří základní parametry–osy, které prostor laboratoře definují. V rámci programové linie Aw! Labu chce Kunsthalle Praha představovat rozmanité oblasti produkce digitálních obrazových a zvukových struktur a zároveň se věnovat interdisciplinárním pohledům na technologie prostřednictvím uměleckých intervencí v kontextu současného dění.

Kunsthalle Praha & Signal Festival plynule navazují na úspěšný počátek spolupráce z roku 2022. Prvním projektem Aw! Labu tehdy byla výstava mladé generace digitálních umělkyň a umělců s názvem Invisible Forces.


Kolektiv nezávislých umělkyň a umělců a kreativní studio sídlící v Praze. Dlouhodobě se soustředí na práci s novými technologiemi a jejich užití v oblasti audiovizuálních, interaktivních a imerzních instalací. Od roku 2010 pořádá Lunchmeat Festival, který je místem, kde se prolíná svět alternativní elektronické hudby a digitálních médií a zároveň nabízí platformu pro experimentování, inovaci a spolupráci v oblasti současné audiovizuální kultury. 


Signal Festival vstupuje do druhé dekády své existence. Festival digitální a kreativní kultury bude zkoumat nové ekosystémy plné uměleckých děl z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence, ale i konceptuálního umění. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími technologiemi a současnými společenskými tématy. Uskuteční se 12.—15/10 2023. Více o festivalu na signalfestival.com