Komentovka: Lucia Moholy & Ester Geislerová

Komentovaná prohlídka provede po stopách dvou významných umělkyň: jedna tvořila na začátku minulého století napříč Evropou a věnovala se fotografii, druhá je českou představitelkou současného videoartu. Výstavy Lucia Moholy: Exposures a Co jsme měli říct a neřekli umělkyně Ester Geslerové se odkryjí návštěvnictvu nejen historii a tvorbu obou tvůrkyň, ale i pozadí jejich vzniku.

  • Termín: 14/8  2024 19.00