Komentovaná prohlídka výstavy Markéty Magidové

Prolétněte výstavou Moje sladká nejedlá planeta s komentářem! Zasvětíme vás do práce umělkyně Markéty Magidové, která se věnuje dětské imaginaci a estetice. Povíme si také o vlivech populární kultury na současnou uměleckou tvorbu a vydáme se na barevnou odyseu časoprostorem na planetě jménem Galerie 3

Termín konání: 22/2 2023 19.00