Poslední den, kdy můžete vidět Kinetismus, je pondělí 29. srpna 2022

5x Kinetismus

  1. Samotný termín kinetismus pochází ze starořeckého slovesa κῑνέω (kīnéō), což znamená „pohybovat se“.

  2. Slovo do všeobecného povědomí uvedl významný avantgardní umělec a průkopník světelně-kinetického umění Zdeněk Pešánek, který roce 1941 vydal proslulou knihu s názvem Kinetismus. Kunsthalle Praha se společně s Nakladatelstvím AMU zasadily o reprint české verze publikace, včetně historicky prvního vydání v anglickém jazyce.   

  3. Výstava Kinetismus: 100 let elektřiny v umění obsahuje bezmála sto děl od více než devadesáti umělkyň a umělců napříč několika generacemi z celého světa. Její encyklopedický charakter je rozdělen na čtyři kapitoly: kinematografii, umění kinetické, kybernetické a počítačové

  4. Multimediální výstava pohlcuje dvě ze tří galerií na 840 metrech čtverečních Kunsthalle Praha, nového prostoru pro umění, který vznikl památkově ošetřenou konverzí historické Zengerovy transformační stanice z 30. let 20. století. 

  5. Obsáhlý výstavní katalog ve dvou jazykových mutacích a grafickém kabátu Studia Najbrt přináší první ucelený přehled uměleckých forem založených na elektřině a elektronice. Představuje jejich logicky strukturovaný vývoj od technologií mechanických po digitální.

© Vojtěch Veškrna, Lukáš Masner

Světlo a pohyb v umění skrze senzitivní filmové oko Filipa Kopeckého:

Podcast s hlavní kurátorkou Christelle Havranek na téma Kinetismus: