NEWSLETTER #5

AKTUALITY

Kunsthalle Praha otevře brány veřejnosti na začátku roku 2022. Kulturní akce pro vás chystáme i v roce 2021! Naši cestu sledujte na Instagramu i Facebooku, aktuální vývoj stavby můžete vidět na YouTube.

NOVINKY ZE STAVBY #2 – PŘÍBĚH JEDNOHO MOSTOVÉHO JEŘÁBU

Od počátku konverze měnírny se snažíme zachovat vzácné architektonické i technologické prvky původní industriální budovy. Jedním z nich je i mostový jeřáb, který jsme se rozhodli kompletně renovovat – vdechnout mu nový život. Návštěvníci se s ním budou moci setkat přímo v restauraci Kunsthalle Praha.

Příběh tohoto jeřábu je od počátku pevně spjatý s dennodenním životem v technologickém jádru historicky první měnírny tehdejších Elektrických podniků hl. m. Prahy. Ta měla v roce 1932, v době zahájení svého provozu, 1934 m2 a její komplikovaná železobetonová budova se dělila na čtyři hlavní části: na obytnou zónu, strojovnu, transformační stanici (měnírnu) a rozvodnu.

Náš jeřáb působil na rámové konstrukci přímo ve strojovně a díky háku se silným řetězem vykládal z nákladních aut na rampu transformátory a další technologie. Pohyboval se ovšem po delší dráze, než bylo okosení hrany haly, a tak architekt Vilém Kvasnička vymyslel venkovní sloupové podepření rohu budovy. Vznikem nového loubí tak dostál technickým požadavkům pro pohyb jeřábu a navíc elegantně dodržel dobové tvarosloví Malé Strany.

Přesto, že ze staronového jeřábu se definitivně stane artefakt odkazující na industriální minulost prostoru, budova samotná o svůj původní účel nepřijde ani během aktuální konverze. Díky modernizaci měnírny jsou totiž všechny technologie potřebné k přeměně střídavého na stejnosměrný proud umístěny v suterénu budovy. V podzemí se tak i nadále napájí pražské tramvaje, zatímco horní patra Kunsthalle budou patřit lidem a umění.


O KUNSTHALLE

O SBÍRCE KUNSTHALLE PRAHA

Příběh umění v novém kulturním prostoru v srdci Prahy. Přečtěte si o tom, proč budujeme vlastní uměleckou sbírku, jakou má strukturu a kam směřuje. 
Číst více


ROZHOVOR

Ivana Goossen,  ředitelka Kunsthalle Praha

„MĚLI BYCHOM SE PŘIPRAVIT NA NOVÝ NORMÁL.“

Zranila současná krize umění? A jak moc zasáhla do životů muzeí a galerií? S ředitelkou Kunsthalle Praha, Ivanou Goossen, jsme si povídali o všech výzvách, kterým budeme muset čelit, ale také o naději a solidaritě, které je zapotřebí nadále pěstovat.

Kulturní sektor byl koronavirovou krizí zasažen velmi tvrdě. Jak moc se situace dotkla Kunsthalle Praha?

V Kunsthalle jsme měli štěstí, že krize přišla ještě před naším veřejným otevřením a zahájením výstavní činnosti. Samozřejmě jsme pocítili celkové dopady na umělecký průmysl a společnost, byli jsme ale ušetřeni velkého množství starostí provozního charakteru, s nimiž se musela jiná muzea a kulturní instituce vypořádat. Číst více


ŽIVOT JE UMĚNÍ

© Vendula Chalánková