Mohl tady stát hotel
11/06/2019

Naším domovem bude budova bývalé Zengerovy trafostanice na Malé Straně. To, že se do kulturní památky nastěhuje umění, ale nebylo samozřejmostí. Předchozí majitel dům před pěti lety prodával s plánem jeho přestavby na hotel.

Zengerovu trafostanici ovšem nakonec zakoupila The Pudil Family Foundation s plánem vytvořit v ní živé místo pro kulturu a umění. Takový typ rekonstrukcí není žádnou neznámou – bývalou trafostanicí je londýnská Tate Modern, budova MAAT v Lisabonu dříve sloužila jako elektrárna.

Za rekonstrukcí trafostanice z roku 1934 stojí ateliér Schindler-Seko, který dožívající budovu adaptuje nejen na novou funkci, ale i na jinou dobu.

Stejně jako u podobně velkorysých projektů v samém srdci Prahy, se i kolem rekonstrukce budoucí Kunsthalle zdvihla vlna zájmu. Někdo se podivoval, jak to, že velká část budovy chybí. To vysvětluje Zuzana Drahotová z ateliéru Schindler-Seko: „budova [byla] odstrojena, tzn. že byly šetrně vyjmuty a odvezeny všechny hodnotné a historicky cenné prvky, aby mohly být později při dokončování objektu restaurovány a navráceny na svá původní či nově vhodnější místa. Jinými slovy, to, že dnes chybí část budovy neznamená, že se jedná o trvalý stav.“

Důvod probourání interiéru domu byl zase bezpečnostní. „Na skelet domu byl použit beton z hlinitanového cementu, který je, jak dnes víme nestabilní a žádný statik by se za něj dnes nezaručil,“ dodává Zuzana Drahotová.

Mimochodem, funkci trafostanice, pro kterou vystavěli architekti Kvasnička a Mayer palác, dnes plní jedna malá místnost.

Do Vánoc by měla být budova zastřešena, příští rok dojde k obnově fasády, dokončení restaurátorských prací a interiéru.

Naživo se na vás budeme těšit na jaře 2021.


KUNSTHALLE PRAHA

Nově vznikající prostor pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.