Mohl tady stát hotel

Naším domovem bude budova bývalé Zengerovy trafostanice na Malé Straně. To, že se do kulturní památky nastěhuje umění, ale nebylo samozřejmostí. Předchozí majitel dům před pěti lety prodával s plánem jeho přestavby na hotel.

Zengerovu trafostanici ovšem nakonec zakoupila The Pudil Family Foundation s plánem vytvořit v ní živé místo pro kulturu a umění. Takový typ rekonstrukcí není žádnou neznámou – bývalou trafostanicí je londýnská Tate Modern, budova MAAT v Lisabonu dříve sloužila jako elektrárna.

Za rekonstrukcí trafostanice z roku 1934 stojí ateliér Schindler-Seko, který dožívající budovu adaptuje nejen na novou funkci, ale i na jinou dobu.

Stejně jako u podobně velkorysých projektů v samém srdci Prahy, se i kolem rekonstrukce budoucí Kunsthalle zdvihla vlna zájmu. Někdo se podivoval, jak to, že velká část budovy chybí. To vysvětluje Zuzana Drahotová z ateliéru Schindler-Seko: „budova [byla] odstrojena, tzn. že byly šetrně vyjmuty a odvezeny všechny hodnotné a historicky cenné prvky, aby mohly být později při dokončování objektu restaurovány a navráceny na svá původní či nově vhodnější místa. Jinými slovy, to, že dnes chybí část budovy neznamená, že se jedná o trvalý stav.“

Důvod probourání interiéru domu byl zase bezpečnostní. „Na skelet domu byl použit beton z hlinitanového cementu, který je, jak dnes víme nestabilní a žádný statik by se za něj dnes nezaručil,“ dodává Zuzana Drahotová.

Mimochodem, funkci trafostanice, pro kterou vystavěli architekti Kvasnička a Mayer palác, dnes plní jedna malá místnost.

Do Vánoc by měla být budova zastřešena, příští rok dojde k obnově fasády, dokončení restaurátorských prací a interiéru.

Naživo se na vás budeme těšit na jaře 2021.


KUNSTHALLE PRAHA

Nově vznikající prostor pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.