Nová síť. Umělecká scéna 90. let

Diskuzní setkání zástupců tří odvětví, která se podílela na vytváření umělecko-společenské scény 90. let v České republice, je pořádáno s cílem nahlédnout do nedávné minulosti a zhodnotit její vliv na dnešní situaci. Nedá se předpokládat, že jedno setkání pokryje celou umělecko-sociální problematiku 90. let, ale za pomoci významných aktérů, umělců a teoretiků dojde k otevření tohoto tématu.

Setkání pořádají dvě instituce, které reprezentují specifické místo na dnešní umělecké scéně. Galerie hlavního města Prahy jako zástupce příspěvkových organizací a Kunsthalle Praha za instituce soukromé. Obě tyto galerie během roku 2022 představily výstavy, které se obracely k 90. létům a reflektovaly sbírkovou činnost soukromého subjektu i příspěvkové organizace. Setkání se koná na půdě Centra a Nadace pro současné umění Praha, institucí, jež vznikly na základě transformace ze Sorosova centra pro současné umění Praha, které na poli uměleckém i společenském sehrálo v 90. letech zásadní roli.

Panel: Terezie Nekvindová, Kateřina Vincourová, Jan Černý, Ludvík Hlaváček

Moderuje: Petr Fischer

Termín konání: 21/9 2022 17.00

  • Akce se koná v prostoru Nadace a Centra pro současné umění Praha (Dukelských Hrdinů 500, Praha 7).
  • Pořádá Galerie hlavního města Prahy a Kunsthalle Praha.
  • Zdarma bez rezervace