Noční procházka: Světlo, reklama a osvětlení v Praze

Ponořte se s námi do atmosféry noční Prahy! Sledujte iluminace současného města, pozůstatky historického osvětlení i zásahy světelné reklamy do veřejného prostoru. Průvodkyní večera bude historička umění Eva Bendová.

Praktické info:

  • Součástí prohlídky je jeden přesun tramvají, mějte tedy platnou MHD jízdenku s sebou

  • Sejdeme se na Hradčanském náměstí, před sochou Tomáše G. Masaryka

Termín konání: 22/6 2022 21.30