Kurátorská komentovaná prohlídka: Bohemia s Christelle Havranek

Již od 19. století nás fascinuje romantická myšlenka o chudých, ale svobodných umělcích a básnících. Proč v nás bohémství, představa odpoutání se od společenských norem a oddání se umění všem útrapám navzdory, i dnes nadále rezonuje?

Výstavou vás provede hlavní kurátorka Kunsthalle Praha Christelle Havránek.

  • Termín konání: 25/6 2023 16.00