KunstPlay: Jak debatovat o umění?

Jak mluvit srozumitelně o umění?

Umění debatování pomůže nejen osvojit si zkušenosti s tvorbou argumentů, ale také zorientovat se v nejrůznějších tématech více či méně spjatých s uměním.

Společně se zkušenými debatéry z Asociace debatních klubů si vyzkoušíme jednoduchou debatu o roli umění ve společnosti.