Komentovka Půlnoci umění s Kateřinou Vincourovou & Margitou Titlovou-Ylovsky

Navštivte výstavu PŮLNOC UMĚNÍ. Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka v doprovodu vystavujících umělkyň Margity Titlové-Ylovsky a Kateřiny Vincourové. Tvůrčí duo představí autorská díla v expozici, povypráví o uměleckém provozu 90. let (nejen v galerii Behémót), ale především promluví o osobní podpoře sběratele Karla Babíčka. Vydejte se na výstavní cestu ve znamení devadesátek, umění a sběratelství. 

Termín konání: 24/8 2022 19.00

© Jan Malý