Komentovka: Notes on Us

Komentovaná prohlídka výstavou Notes on Us s představí amerického umělce Johna Sanborna, který se řadí k nejvýraznějším osobnostem experimentálního videoartu 70. a 80. let minulého století. Později tento audiovizuální tvůrce stál u rozkvětu videoklipové estetiky MTV a u rozmachu současného fenoménu digitálního umění v Hollywoodu. Prohlídka poodhalí příběh díla V+M z roku 2015 a zaměří se také na kontext děl s tematikou genderové identity. 

  • Termín konání: 12/5 2024 16.00