Komentovka: Lucia Moholy s Jindrou Veselskou (Members Party)

Provedeme vás výstavou Lucia Moholy: Exposures, prezentací života a díla opomíjené pražské rodačky. Lucia Moholy byla fotografkou, spisovatelkou i informační vědkyní. Jen zřídka se jí ale dostávalo patřičného uznání za její ikonické snímky architektury a představitelů legendární školy Bauhaus. Projdeme si začátky Moholy v Československu a Německu, rozsáhlou portrétní tvorbu i další práci v Anglii a Turecku.  

  • Termín konání: 12/6 2024, 18.45

  • Pouze pro členky a členy Kunsthalle Praha 

  • Rezervace zdarma