Komentovaná prohlídka výstavy Markéty Magidové pro učitele*ky

Komentovaná prohlídka výstavou Moje sladká nejedlá planeta s metodičkou výtvarné výchovy Magdalénou Novotnou. 

Nahlédneme, jak umělkyně Markéta Magidová ve své tvorbě ohledává hranice a podoby dětské imaginace a různé vlivy populární kultury. Představíme si i vystavený školní projekt zaměřený na dětské superhrdiny a plánované programy pro školy v Kunsthalle Praha. 

Termín konání: 16/2 2023 17.00