Londýnská Nadace Delfina uvítá v roce 2019 tři nové rezidenty z Česka

Letošní rezidenční program Nadace Delfina, pořádaný ve spolupráci s Českým centrem Londýn, Institutem umění a Kunsthalle Praha, oslovil rekordní počet uchazečů. Organizátoři obdrželi celkem 45 přihlášek, o rezidenci projevili zájem také Češi žijící v cizině a zahraniční umělci žijící a tvořící v Česku.

Rezidenční program Nadace Delfina trvá šest týdnů a v letošním roce se soustředí na nové téma, kterým je propojování umění, vědy a technologie. Nadace dále podporuje umělecké projekty a podněty v oblastech politiky jídla, performance, veřejného prostoru a sběratelství. V průběhu rezidence je umělcům, kurátorům a teoretikům umožněno experimentovat s odvážnými nápady, soustředit se na umělecký výzkum, rozvíjet nové dovednosti a především navazovat vztahy s místní institucemi, komunitami i jednotlivci nejen z umělecké sféry. Práce nebo kurátorské koncepce, které vzniknou v rámci letošního rezidenčního pobytu v Londýně, mohou být dále prezentovány či rozvinuty do většího výstavního projektu v Kunsthalle Praha.

Trojice vybraných uchazečů potvrzuje, že rezidenční program poskytuje zázemí i pro nezávislé projekty, které nutně nesouvisejí s ústředními tematickými okruhy nadace.

  1. Radek Brousil, Stisk rukou, pohled do instalace ve FAIT Gallery, Brno, 2015

  2. Nika Kupyrova, White Honey, pohled do instalace v Galerii 35m2, Praha, 2018, kurátorka Tereza Záchová

  3. Jaro Varga, In Someone's Else Dream, pohled do instalace v SODA Gallery, Bratislava, 2017

Radek Brousil (*1980) studoval fotografii, intermédia a vizuální komunikaci v Praze, Montrealu a Londýně. Snaha o překračování médií definuje i jeho současnou uměleckou praxi. Je autorem prostorových instalací, v nichž kombinuje sochu, fotografii a video za účelem hlubší a mnohovrstevnatější umělecké výpovědi. Jeho poslední dvě výstavy jsou inspirované návratem do doby dospívání, která je v jeho případě spjatá se specifickou hudební subkulturou a graffiti scénou. Zkoumá stavy nostalgie a melancholie ve vztahu k utváření osobní identity a k současnému nedostatku stability a jistoty. V roce 2015 obdržel prestižní cenu Oskára Čepana pro slovenské umělce do 40 let.

Tereza Záchová (*1985) je nezávislá kurátorka, kritička a lektorka, působící v Praze a v Brně. Dlouhodobě se zajímá o galerie a umění ve veřejném prostoru, během svého studia na UJEP v Ústí nad Labem zde založila Galerii Buňka, umístěnou v městském parku, a několik dalších let kurátorovala její program. Od roku 2015 je spolukurátorkou pražské Galerie 35m2, v roce 2018 připravila také sérii výstav severských umělců pro brněnskou galerii Klubovna. Její kurátorské projekty usilují o aktivizaci diváka a řeší aktuální témata, často spjatá s životním prostředím a ekologií. Záchová se dále podílí na lektorských programech v pražském DOXu a Moravské galerii v Brně.

Jaro Varga (*1982) je umělec, kurátor a pedagog, jehož praxe se opírá o umělecký výzkum. Rozšířenou rolí umělce a postavením uměleckého výzkumu v éře znalostní ekonomiky se zabýval také ve své doktorské práci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V roce 2007 založil v Bratislavě Galerii HIT, z níž se postupem času stala laboratoř nejsoučasnějších uměleckých tendencí se sociálním přesahem. V Praze působil v letech 2015–2017 jako kurátor výtvarné sekce mezinárodního centra současného umění MeetFactory, kde uspořádal celou řadu výstav věnovaných dědictví modernismu, zrcadlení ideologií v umění a „psychogeografii paměti“. Poslední téma řeší také jako umělec. Jeho tvorba je ovlivněna neustálým pohybem mezi různými geografickými kontexty.