Kunsthalle Praha je partnerem konference fascinace na MFDF Ji.hlava 2018

Konference Fascinace 2018

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava pořádá již počtvrté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů. Létošní ročník se zaměří na způsoby šíření a prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR.

Konference se uskuteční v rámci 22. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2018) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z vybraného teritoria. MFDF Jihlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Diskusní panely:

26. října 2018 / Industry Zone / Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava / ​moderuje Andrea Slováková

10:00 - 11:20 zahájení a prezentace distributorů, festivalů a galerií

11:30 – 12:30 | diskusní panel I. 
Kurátorský aspekt: Jak galerie a festivaly vybírají VR/AR projekty k prezentaci, jaká kritéria jsou při výběru důležitá?

14:00 – 15:00 | diskusní panel II.
Prezentačně-technologicko-organizační aspekt: Jak se vystavuje film a jak se vystavuje VR/AR? Jak v galeriích a jak na festivalech?

15:10 – 16:10 | diskusní panel III.
Filmové laby. Jak tyto filmové laby fungují, co všechno dělají, jak jsou financovány? A především: jaké jsou dnes možnosti prezentace filmu z filmu? Jak je možné film vystavovat v prostoru galerie?

16:20 – 17:20 | diskusní panel IV.
Film, výtvarné umění, audiovizuální instalace a interaktivní instalace ve VR anebo AR: příklady dobré praxe, jak je možné tento různorodý obsah prezentovat v galeriích a na filmových festivalech? Jaké jsou trendy a na co se festivaly/galerie musí připravit? Jaký je ekonomický model uvádění těchto děl?

Matchmaking accelerator

27. října 2018 / Press & Guest Centre / Komenského 10, Jihlava

10:00 – 12:00 | one-to-one meetingy

* Všecny diskuse se konají v angličtině.

Panelisté:

Genne Speers (Distributor, Kanada) / CFMDF (distribuční společnost)

Frederic Tachou, ředitel, France / Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris (filmový festival)

Corine Oschwald, Spoluzakladatelka, Ředitelka, Švýcarsko / We Are Cinema (společnost poskytující VR)

Edith van der Heijde (Distributorka, Nizozemsko / Eye Experimental (distribuční společnost)

Nicola Trezzi, Ředitel, Vedoucí kurátor, Izrael / CCA Tel Aviv (muzeum)

Krzysztof Dobrowolski, Kurátor, Polsko / WRO Center (kulturní centrum, galerie)

Marina Kožul (Kurátorka programu, Chorvatsko / 25FPS festival (filmový festival)

Bjorn Speidel, Člen, Německo / LaborBerlin (film lab)

Richard Tuohy, Zakladatel, Ředitel, Austrálie / Nanolab (film lab)

Jakub Halousek, Kurátor, Česká republika / Argentum Vivum (film lab)

Charlene Dinhut (Ředitelka oddělení kulturního rozvoje, Francie / Centre Pompidou (kulturní centrum, muzeum)

Partnerem létošního ročníku Konference Fascinace je Kunsthalle Praha.