Císař, Pospiszyl, Jarcovjáková. Sledujte nabitý program TransformArtu 3

O čem bude TransformArt 3? 

Jako ústřední otázku volíme: Co dnes znamená být umělcem*kyní? V návaznosti na připravovanou výstavu Bohemia: Příběh fenoménu, 1950–2000, která proběhne v Kunsthalle Praha na jaře 2023, se pokusíme nahlédnout do nitra a myšlení umělců*kyň. Zjistíme, jak se proměnilo chápání postavy umělce*kyně v souvislosti s moderními koncepty flanérství, bohémství či hnutí hippies. Zajímat nás bude, jestli je tradiční představa autorství udržitelná i v době nových komunikačních technologií nebo jak se proměňovalo vnímání a zachycování přírody očima umělců*kyň. Zda je pravda, že dnes může být umělcem/kyní každý, si účastníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet v rámci workshopu Video KLIP – zaměřeného na vizuální zobrazení hudby.

Čeká vás devět inspirativních setkání s významnými osobnostmi z různých disciplín od výtvarného umění, fotografii či architekturu, přes neurobiologii a psychologii, až po environmentální estetiku.

© Jan Malý, Létoslav Chromek

Pro koho je určený?

Pro všechny, kdo chtějí porozumět roli současného umění v našem každodenním životě. Studentstvu, které se připravuje na umělecké vysoké školy anebo profesionálkám a profesionálům, kteří si rádi rozšiřují obzory v uměleckých tématech.  

Co dalšího kurz nabízí?

Příležitost diskutovat s vyhledávanými odborníky na dané téma. Možnost nechat se vzájemně inspirovat, posedět u přednášky a následné debaty s kávou či vínem v ruce. Vybrané přednášky pro vás navíc doplníme speciálními komentovkami aktuálních výstav, prohlídkami uměleckých projektů ve veřejném prostoru nebo interaktivním workshopem.     

TransformArt 3 se uskuteční od 27. února do 24. dubna 2023 v Kunsthalle Praha (Klárov 5, 118 00 Praha 1)

CENA
Základní vstupné: 5.000 Kč
Člen*ka Kunsthalle Praha: 4.000 Kč
Junior*ka Kunsthalle Praha: 2.500 Kč
Učitel*ka: 2.500 Kč (Za podpory Nadace bpd)