ANTONÍN CHITTUSSI

CHITTUSSI 
ROMAN PRAHL 

Antonín Chittussi (1847–1891) patří k nejvýznamnějším novodobým českým umělcům. V letech 1879–1884 pobýval převážně ve Francii, kde se zařadil mezi následovníky tzv. barbizonské školy, později působil v Čechách. Během patnácti let vytvořil rozsáhlé krajinářské dílo, v němž rozvinul plenérový realismus francouzských krajinářů a v českém prostředí rozhodujícím způsobem přispěl k prosazení krajinomalby jako jednoho z vůdčích oborů výtvarného umění. Kniha zasazuje Chittussiho dílo do kontextu evropského umění té doby a důkladně zpracovává otázky spojené s tvůrčím procesem krajinářství a s vývojem malby v druhé polovině 19. století. Jádrem knihy je dosud největší soupis umělcových krajinomaleb i kreseb s vyobrazeními. Je uspořádán podle převažujících námětů a motivů, ve shodě s typickými objekty krajinářství i bytostnými sklony umělce. 

ČESKÉ VYDÁNÍ 
Autor:
Roman Prahl 
Editorial: Štefan Tóth 
Grafická úprava: Studio Najbrt 

Počet stran: 335 
Formát: 240 × 280 mm 
Vazba: pevná 
Jazyk: čeština 
ISBN: 978-80-200-2940-9 

Nakladatelé: Kunsthalle Praha, Academia, Galerie KODL 
Datum vydání: 2019