Pro učitele: Komentovaná prohlídka výstav v Kunsthalle Praha

Komentovaná prohlídka pro učitele uvede obě právě probíhající výstavy –Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us & Invisible Forces, představí možnosti jejich přiblížení žactvu a studenstvu, včetně dalších doprovodných workshopů a programů pro školy. 

Termín konání: 19/10 2022 17.00