Panelová diskuze s Krištofem Kinterou, Rostislav Koryčánkem, Vladimírem 518, architektem Arnoštem Navrátilem a Zdeňkem Ramešem

Debatní panel složený z teoretika architektury Rostislava Koryčánka, popularizátora architektury Vladimíra 518, architekta Hotelu Praha Arnošta Navrátila, pomocného stavbyvedoucího Kotvy Zdeňka Rameše a umělce Krištofa Kintery bude diskutovat o minulosti a budoucnosti staveb, které jsou součástí projektu Sochy domů a Dívka s holubicí.

Období vlády komunistické strany od roku 1948 až do sametové revoluce v roce 1989 způsobilo v tehdejším Československu na jedné straně kulturní zpomalení, na straně druhé i na tomto omezeném hracím poli vznikaly architektonicky zdařilé realizace mezinárodního významu.

Dodnes je česká společnost přijímá rozpačitě a kvůli jejich zatížení bezohledností komunistického režimu si k nim hledá cestu jen obtížně. Pražský rodák Krištof Kintera dlouhodobě vnímá tuto nepříjemnou realitu vymazávání společenské paměti města, na níž reaguje proměnou budov na sochy, tedy umělecká díla, která tvoří zcela nový rámec vnímání architektury označované jako brutalistní.

Jak mohou sochy otevřít nový pohled na architekturu a jaká je budoucnost těchto staveb?

Termín a místo konání: 8/3 2023 19.00

  • vstup zdarma s rezervací