Neony podle Škapy

Všichni s dětmi i bez dětí, přijďte si do Kunsthalle Praha vytvořit vlastní dílo, které propojí neonová světla s malbou – sprejem, křídovými fixy a dalšími materiály.

Termín konání: 6/3 2022 12.00–13.00