Komentovaná prohlídka s kurátorkou ZKM

Jak elektřina proměnila uměleckou praxi od počátků 20. století do současnosti? Odpovědi přinese komentovaná prohlídka výstavy Kinetismus: 100 let elektřiny v umění se zasvěceným výkladem kurátorky ZKM a vědeckou spolupracovnicí výstavy Lívií Nolasco-Rózsás.  

Termín konání: 18/3 2022 17.00