Komentovaná prohlídka Kinetismu s Michaelem Bielickým a Kamilou B. Richter

Výjimečná komentovka Kinetismu přímo s vystavujícimi umělci! Expozicí vás provedou multimediální mágové Michael Bielický a Kamila B. Richter.

Umělecká dvojice vám přiblíží díla, která považují za zásadní a která ovlivnila jejich vlastní tvorbu. Bielický jako umělec-iluzionista propojuje fyzický a virtuální svět. Kamila B. Richter zase naopak vytváří obrazy, které předpovídají nový datový svět. 

Výsledkem jejich spolupráce je mimo jiné dílo SEVENTYNINE (2021). Umělou bytost se sférickou hlavou, jež s vámi dokáže dokonce promlouvat, hledejte na přídi lodě Galerie 2. 

Termín konání: 19/6 2022 16.00