FUK: Den pro učitelstvo – Digitální wellbeing?

Seminář pro učitele*ky se zaměří na možná propojení digitálních technologií, wellbeingu a kreativního učení.

V naší zaneprázdněnosti a neustálém hladu po různých informacích je nicnedělání vnímáno trochu jako provokace nebo alespoň ztráta času. V rámci semináře nás bude zajímat, jaké jsou možnosti propojení digitálních technologií s kreativitou a případnou produktivní nečinnosti. Potkáme se s umělci a pedagogy, kteří ve své praxi využívají nová media a představí, jak je využívat optimálně pro rozvoj našeho učení. 

V rámci semináře vystoupí rakouský umělec Emanuel Gollob, který se ve své praxi zaměřuje na nicnedělání a jeho dopad na naše vnímání, myšlení a tvořivost. Vysokoškolská pedagožka Michaela Slussareff se bude věnovat digitálním technologiím ve vztahu k vývoji zdraví dětí a dospělých. Zakladatelka AI dětem Eva Nečasová se zamyslí nad efektivitou a naším wellbeingem při užívání umělé inteligence.

Součástí semináře jsou praktické workshopy, které je možné využít napříč různými obory a vzdělávacími předměty. Vyzkoušíme si tvůrčí psaní s AI nebo také jak využívat současné technologie pro rozvoj a tříbení naše sluchu. Na konci se také zamyslíme nad možnostmi detoxu z přesycených digitálních vjemů spolu s umělecko-architektonickým duem schwestern, autorkami meditativní instalace Rozhledna. 

Workshopy vycházející z uměleckého vzdělávání, které jsou ale otevřené učitelům i z humanitních či přírodovědných předmětů.

Témata

 • Digitální média a jejich dopad na tvořivost a wellbeing

 • Vliv digitálního umění na wellbeing žáků

 • Bezpečné a zdravé používání digitálních nástrojů ve výuce (umění)

 • Tvořivé využívání digitálních technologii

 • Multidisciplinární přístup k umění využívání IT tvořivě ve všech předmětech

 • Jak mohou umělecké předměty být k užitku pro wellbeing ve škole

Termín konání: 23/4 2024 8.30–16.00 

Pro: učitelstvo, studenti*ky učitelských oborů, lektoři*ky v uměleckých institucích

Cena: 

 • do 31. března: 750 Kč  

 • od 1. dubna: 950 Kč

 • pro členstvo Platformy uMĚNÍM (do 31. března): 250 Kč 

  • Zahrnuje přednášky, workshopy, performance a občerstvení.

Kde: Kunsthalle Praha – Bistro, Booklounge, ArtLab

Program

8:00–8:30 Prezence 

8:30–10:00 Přednáškový blok 

 • Michaela Slussareff (FFUK)  - V digitální džungli 

 • Vede vývoj digitálních technologií k lineárnímu pokroku? Co vlastně technologie přináší za nová témata, otázky, strachy? Jak lze vymezit dilema digitální demence a technologického pokroku. 

 • Michaela Slussareff se věnuje výzkumu vlivu digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí. O těchto tématech přednáší na Univerzitě Karlově, Ústavu informačních studií a knihovnictví. Je autorkou knihy pro rodiče Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, před lety založila iniciativu Digitální zdraví dětí (digitalnizdravideti.cz), která je určena rodičům, pedagogům, ale i pediatrům a nabízí jim odpovědi na otázky, jaká nebezpečí, ale i příležitosti digitální technologie dětem přináší a jakým způsobem okolo nich nastavit zdravá pravidla a hranice. 

 • Eva Nečasová (AI dětem) - Vzdělávání v době nejen generativní AI 

 • Nahlédnout za oponu a porozumět možnostem, jaké generativní AI přináší do školství a vzdělávání, není snadné. Mnohým v tom brání okouzlení nad schopnostmi systémů, které doslova vtrhly do našeho každodenního života, jiným zase obavy. Navíc na využití generativní AI hledíme mnohdy starou optikou — snažíme se ji naroubovat na původní, v dnešní době téměř nefunkční systém. Co s tím? Pojďme si krok za krokem rozebrat, kde leží největší výzvy školství, jaké AI přináší příležitosti a jak to vše propojit do smysluplného celku, který naše děti připraví na budoucnost, o které toho mnoho nevíme.  

 • Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz. 

 • Emanuel Gollob - Nicnedělání s umělou inteligencí/ Doing nothing with AI  

 • V době neustálé vytíženosti, technologického přetížení a požadavku na permanentní přijímání informací se nicnedělání příliš neakceptuje. Často je vnímáno jako provokace spojená se ztrátou času. Zdá se, že lidé neustále spěchají, plní své kalendáře, hledají rozptýlení a kontrolu nad sebou a nejsou schopni tolerovat ani krátkou dobu nečinnosti. Projekt Doing Nothing with AI má v úmyslu vyřešit tuto běžnou mylnou představu o záměně zaneprázdněnosti s produktivitou nebo dokonce efektivitou. Prozkoumáme, jak se naše schopnost nečinnosti proměňuje společně s digitalizací, a zjistíme, jak by nás robotika a umělá inteligence dnes mohla přimět nic nedělat. 

 • Emanuel Gollob (AT) se ve svém výzkumu a umělecké tvorbě zaměřuje na vztahy lidí, umělé inteligence a robotů s cílem vytvořit tělesný prožitek těchto alternativních vztahů. Zároveň jeho práce sleduje proměnu lidského vnímání v souvislosti s digitalizací. Od roku 2020 je doktorandem a výzkumným pracovníkem na Univerzitě umění v Linci. V roce 2023 byl hostujícím umělcem v ZKM | Centru pro umění a média v Karlsruhe.  

 • Přednáška proběhne v anglickém jazyce. 

10:15–12:15 1. slot workshopů na výběr  
 

 1. Stezky zvukových krajin se Stanislavem Abrahámem   

  Formou takzvané zvukové procházky v okolí galerie se pokusíme obohatit, prohloubit či zjemnit naši sluchovou pozornost. Prozkoumáme rozdíl mezi posloucháním ušima a posloucháním tělem, pokusíme se prohloubit naši schopnost vnímat jednotlivé spektrální složky okolních zvuků. Vyzkoušíme možnosti zakusit zvuk v jeho základním principu, tedy rezonanci. S pomocí nahrávacích zařízení si ukážeme rozdíl mezi zvukovou atmosférou jako environmentálním celkem a mezi možností zaměřit se na detail.   

  Stanislav Abrahám je audiovizuální performer a zvukový umělec. Pracuje na projektech v oblasti divadelní a taneční tvorby, realizuje instalace v galeriích, radioartové kompozice pro Český rozhlas nebo konceptuální práci se zvukem ve veřejném prostoru. Vystudoval Audiovizuální studia na FAMU. 
   

 2. Rozcvička s umělou inteligencí  

  Umíte si představit procházet výstavou bez informací o vystavených objektech, ale i tak si to užít? Ve výstavě READ od dvojice Elmgreen & Dragset budeme hledat příběhy, postavy, zajímavé spojitosti mezi jednotlivými předměty. Vyzkoušíme si interpretovat díla prostřednictvím různých literárních žánrů pomocí umělé inteligence. Objevíme, zda má umělá inteligence talent a jaké má limity. Naučíme se, jak AI vést k tomu, aby napsala kvalitní text. Do problematiky generativních textů vás uvede lektorka Aignos Ana Štádlerová a Barbora Škaloudová z Kunsthalle Praha  
   

 3. Emanuel Gollob: Disarming (pop up workshop)

  Disarming je performativní zkoumání vztahu mezi odpojenými robotickými pažemi, umělým prostředím a lidskými pozorovateli. Jde o učení a odnaučování lokomoce v postantropocentrickém prostředí a době. Práce hravě zkoumá dvojznačnost termínu jako procesu fyzického odpoutání/odpojení a emocionálního připoutání. V rámci pop up workshopu umělec Emanuel Gollob uvede koncepci své instalace, společně si vyzkoušíme, jak prostředí funguje a na konec proběhne otevřená diskuze s autorem o tvůrčím využití nových technologii. Workshop probíhá v anglickém jazyce. 

12:15–13:00 Pauza na oběd  

13:00–15:00 2. slot workshopů na výběr  
 

 1. Stezky zvukových krajin se Stanislavem Abrahámem   

  Formou takzvané zvukové procházky v okolí galerie se pokusíme obohatit, prohloubit či zjemnit naši sluchovou pozornost. Prozkoumáme rozdíl mezi posloucháním ušima a posloucháním tělem, pokusíme se prohloubit naši schopnost vnímat jednotlivé spektrální složky okolních zvuků. Vyzkoušíme možnosti zakusit zvuk v jeho základním principu, tedy rezonanci. S pomocí nahrávacích zařízení si ukážeme rozdíl mezi zvukovou atmosférou jako environmentálním celkem a mezi možností zaměřit se na detail.   

  Stanislav Abrahám je audiovizuální performer a zvukový umělec. Pracuje na projektech v oblasti divadelní a taneční tvorby, realizuje instalace v galeriích, radioartové kompozice pro Český rozhlas nebo konceptuální práci se zvukem ve veřejném prostoru. Vystudoval Audiovizuální studia na FAMU. 
   

 2. Rozcvička s umělou inteligencí  

  Umíte si představit procházet výstavou bez informací o vystavených objektech, ale i tak si to užít? Ve výstavě READ od dvojice Elmgreen & Dragset budeme hledat příběhy, postavy, zajímavé spojitosti mezi jednotlivými předměty. Vyzkoušíme si interpretovat díla prostřednictvím různých literárních žánrů pomocí umělé inteligence. Objevíme, zda má umělá inteligence talent a jaké má limity. Naučíme se, jak AI vést k tomu, aby napsala kvalitní text. Do problematiky generativních textů vás uvede lektorka Aignos Ana Štádlerová a Barbora Škaloudová z Kunsthalle Praha  

 3. Emanuel Gollob: Disarming (pop up workshop)

  Disarming je performativní zkoumání vztahu mezi odpojenými robotickými pažemi, umělým prostředím a lidskými pozorovateli. Jde o učení a odnaučování lokomoce v postantropocentrickém prostředí a době. Práce hravě zkoumá dvojznačnost termínu jako procesu fyzického odpoutání/odpojení a emocionálního připoutání. V rámci pop up workshopu umělec Emanuel Gollob uvede koncepci své instalace, společně si vyzkoušíme, jak prostředí funguje a na konec proběhne otevřená diskuze s autorem o tvůrčím využití nových technologii. Workshop probíhá v anglickém jazyce. 

15:00–15:30 Audiovizuální detox a architektura 
 

 • V jakých momentech odpadají z naší mysli starosti a nastává prázdno? Po vypjaté fyzické námaze, při nicnedělání, když jsme sami s přírodou nebo uměním? Jak můžou vypadat prostory, kde dokážeme zklidnit naše tělo a mysl? Řada architektů a umělců se tímto fenoménem zabývá několik desítek let a v době, kdy se snažíme hledat ten správný work-life balance, je aktuálnější, než kdy dřív. Různá architektonická řešení prostor pro odpočinek představí Martina Freitagová a duo schwestern, autorky site-specific instalace Rozhledna v Kunsthalle Praha. 

15:30–16:30 Neformální závěr / volná diskuse