ZENGEROVA TRANSFORMAČNÍ STANICE: ELEKTŘINA VE MĚSTĚ, ELEKTŘINA V ARCHITEKTUŘE

ZENGEROVA TRANSFORMAČNÍ STANICE: ELEKTŘINA VE MĚSTĚ, ELEKTŘINA V ARCHITEKTUŘE 
VENDULA HNÍDKOVÁ 

Zengerova transformační stanice stojí na exponovaném místě Malé Strany. Přestože se její příběh odvíjí už bezmála sto let a figurují v něm důležití aktéři meziválečného Československa, zůstával význam objektu dlouhou dobu skryt. Kniha Zengerova transformační stanice: Elektřina ve městě, elektřina v architektuře představuje nejen samotnou industriální stavbu, ale na pozadí její komplikované geneze přináší vrstevnatou sondu do formativního období, kdy se utvářela moderní Praha. 

ČESKÉ VYDÁNÍ 
Autorka:
Vendula Hnídková 
Texty: Ivana Goossen, Christelle Havranek, Vendula Hnídková 
Grafická úprava: Marta Maštálková

Počet stran: 162 
Formát: 190 × 265 mm 
Vazba: pevná 
Jazyk: čeština 
ISBN: 978-80-908258-4-0 

Nakladatel: Kunsthalle Praha 
Datum vydání: únor 2022