TransformArt: Využití umělé inteligence v současném umění

Umělá inteligence (AI) v současné době stále častěji promlouvá do podoby moderního světa včetně oblastí jako je hudba, literatura či výtvarné umění. Příkladem využití AI v umělecké tvorbě je generativní umění, které je výsledkem práce s algoritmy a strojového učení. Jedním z kontroverzních počinů v tomto směru byl projekt The Next Rembrandt, který byl spuštěn v roce 2016 společností ING ve spolupráci se studiem J. Walter Thompson Amsterdam. Cílem projektu bylo vytvořit nové dílo nizozemského umělce Rembrandta van Rijna. Na základě analýzy všech dostupných Rembrandtových děl umělou inteligencí byl vytvořen digitální obraz, který vypadá jako Rembrandtovo dílo. Přestože se v tomto případě jednalo spíše o technologickou hříčku, rozvířil tento projekt debatu o podstatě kreativity a umělecké tvorby obecně.

ING: The Next Rembrandt (2016)

V roce 2016 založil novomediální umělec a průkopník ve využití umělé inteligence v umění Refik Anadol projekt Machine Hallucinations, který zpracovává rozsáhlé soubory dat z digitálních archivů a veřejných zdrojů. Na základě těchto datových sad a pomocí modelů strojového učení vytváří Refik Anadol se svých týmem vizualizace, ve kterých zkoumá možnosti estetiky umění nových technologií. Ve svých dílech si často klade aktuální otázky jako: může stroj snít a jak by takové snění vypadalo? Hranice záznamu vzpomínek a představivosti zkoumá za využití složitých generativních algoritmů. Ve své site-specific instalaci Machine Hallucionations: Coral Dreams prezentované na pláži v Miami a připravené pro Art Basel Miami v roce 2021 se snažil upozornit na témata spojená s klimatickou změnou. Kombinoval zde umělou inteligenci s rozsáhlým výzkumem a mapováním oceánských korálů po celém světe. Vedle živých audiovizuálních projekcí uvnitř či vně galerií vytváří Anadol také rozsáhlé imerzivní instalace.

Refik Anadol: Coral Dreams (2021)

Ve svém projektu Autonomous Trap 001 z roku 2017 umělec a teoretik nových médií James Bridle pracoval s tématem autonomně řízených automobilů. Na silnici nejprve vytvořil solný kruh, což je v magických rituálech tradiční forma ochrany. V tomto případě ale dovnitř kruhu Bridle umístil autonomní vozidlo, které se při navádění spoléhá na strojové vidění a zpracování okolních dat. Přitom vnitřní kruh umělec vytvořil jako čáru značící zákaz předjíždění a vnější jako přerušovanou čáru. Zmátl tím systém vidění vozu, který situaci vyhodnotil tak, že je obklopen body, které mu neumožňují čáru přejet. Zůstal tedy uvězněn uvnitř kruhu vytvořeném na prázdném parkovišti. Bridle je také autorem řady úspěšných knih o nových technologiích a jejich vlivu na společnost, z nichž jedna z posledních s názvem Ways of Being se zabývá různými pojetími inteligence včetně umělé, ekologií, biologickými počítači, mezilidskými či mezidruhovými vztahy a mnoha dalšími tématy.

James Bridle: Autonomos Trap 001 (2017)

Problematikou masového sledování a sběru dat se zabývá americký umělec, fotograf, spisovatel a také aktivista Trevor Paglen. Desetiminutová videoinstalace z roku 2017 s názvem Behold these Glorious Times! se skládá ze dvou odlišných typů obrázků. Na jedná straně jsou to fotografické obrázky, které se používají k učení umělé inteligence, jak rozpoznávat objekty, tváře, gesta, vztahy, emoce a podobně. Tyto obrázky mají stroje naučit „vidět“. Druhý typ zobrazení ve videoinstalaci ukazuje, co umělá inteligence ve skutečnosti „vidí“, když tyto obrázky přijímá. Aby se AI naučila rozpoznávat obrázky, rozděluje je na stovky částí a poté se snaží je poskládat zpět. Černobílé obrázky v instalaci ukazují způsob, jakým AI s obrazy zachází, aby jim porozuměla. Otázkou podle Trevora Paglena zůstává nakolik tyto tréninkové obrázky, kterými se AI učí, v sobě již obsahují jisté vizuální stereotypy, které sama umělá inteligence nedokáže reflektovat. Hudební složku videoinstalace vytvořila umělkyně a skladatelka elektronické hudby Holly Herndon, která částečně využila hlasy a nástroje obvykle využívané při tréninku neuronových sítí pro rozpoznávání řeči.

Trevor Paglen: Behold these Glorious Times!