Kunsthalle Praha je generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru

Letošní téma, které zvolilo kurátorské duo Laura Amann a Jen Kratochvil, odkazuje na koexistenci protichůdných, ale vzájemně propojených civilizací, která je pro festival i jádro Prahy klíčová. Festival tak zkoumá nejen složitý vztah mezi širokou veřejností a uměleckými profesionály, ale také soužití místních obyvatel s turisty. Umění v prostoru naleznete na sedmnácti místech historického centra Prahy až do 30. září 2018.

Mezinárodní umělci zkoumali kulturní, sociální, historické i politické vrstvy Prahy 1 a své reakce pak ztvárnili skrze díla vytvořená přímo pro dané lokace. Každý autor využívá jiné vyjadřovací prostředky od výrazných nápisů, nenápadných vyobrazení až po amorfní odlitky jam. Přestože umělci pochází z různých koutů světa, snaží se odkazovat na místní kulturu, včetně architektury, literatury, kinematografie, či výtvarného i užitého umění.

Kunsthalle Praha se stala generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru zejména kvůli společné snaze zpřístupňovat umění široké veřejnosti.

Letošní zaměření festivalu na Prahu 1 také zahrnuje i lokaci budoucí Kunsthalle Praha vznikající v bývalé Zengerově transformační stanici na Klárově. Právě fasádu této budovy si vybral řecký umělec Antonis Pittas pro své textové dílo I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018). V protějším parku pod Starými zámeckými schody pak prezentuje vídeňské architektonické studio feld72 své nápady na oživení tohoto opomíjeného veřejného prostoru.

Antonis Pittas - I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018)  © Ondřej Polák

Antonis Pittas se zabývá propojením minulosti s budoucností, které ztělesňují vzpomínky veřejnosti. Umělec na Náměstí Franze Kafky vztyčil skulpturu s názvem Who Cares sestavenou s deseti různých podstavců. Přestože byly tyto podstavce označeny za zastaralé a nevhodné pro jejich původní funkci, nyní získaly autonomii a nový význam. Díky sochařsky zpracované kancelářské sponě mohou kolemjdoucí na věž připevnit vlastní veřejné sdělení. Monument zároveň komunikuje s reflexním nápisem I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map připevněným na fasádě budoucí Kunsthalle Praha. Tato věta pochází z článku online novin The Guardian, neboť si Antonis Pittas často půjčuje texty z cizích zdrojů a do svých děl tím vkládá politický podtext. Věta je tak vytržena z kontextu a díky poetickému rozměru se podrobuje volné interpretaci lidí projíždějící kolem tramvají či turistům scházejícím Staré zámecké schody.

Naproti Zengerově transformační stanici se nachází nenápadný parčík, který však slouží jen k přesunu z bodu A do bodu B. Architektonické studio feld72 zde představuje dva návrhy na vnesení života i funkčnosti do přehlíženého veřejného prostoru. V parku obehnaném zdmi by se tak mohla například postavit zeď nová, která by sloužila jako venkovní výstavní prostor, kavárna, či místo pro promítání, přednášky a debaty. 

  1. Návrh na oživení parku pod Starými zámeckými schody od architektonického studia feld72

  2. Návrh na oživení parku pod Starými zámeckými schody od architektonického studia feld72

Studio ještě navrhlo variabilnější a mobilnější variantu předchozího konceptu. Kunsthalle Praha zvažuje po svém oficiálním otevření projekt zrealizovat.