Kunsthalle Praha je generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru

Druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru v rámci tématu „VICE VERSA: Our Earth Is Their Moon, Our Moon Is Their Earth“, komentuje různé otázky týkající se oblasti Prahy 1. Platformou pro dílo řeckého umělce Antonise Pittase se stala fasáda budoucí Kunsthalle Praha na Klárově.

Letošní téma, které zvolilo kurátorské duo Laura Amann a Jen Kratochvil, odkazuje na koexistenci protichůdných, ale vzájemně propojených civilizací, která je pro festival i jádro Prahy klíčová. Festival tak zkoumá nejen složitý vztah mezi širokou veřejností a uměleckými profesionály, ale také soužití místních obyvatel s turisty. Umění v prostoru naleznete na sedmnácti místech historického centra Prahy až do 30. září 2018.

Mezinárodní umělci zkoumali kulturní, sociální, historické i politické vrstvy Prahy 1 a své reakce pak ztvárnili skrze díla vytvořená přímo pro dané lokace. Každý autor využívá jiné vyjadřovací prostředky od výrazných nápisů, nenápadných vyobrazení až po amorfní odlitky jam. Přestože umělci pochází z různých koutů světa, snaží se odkazovat na místní kulturu, včetně architektury, literatury, kinematografie, či výtvarného i užitého umění.

Kunsthalle Praha se stala generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru zejména kvůli společné snaze zpřístupňovat umění široké veřejnosti.

Letošní zaměření festivalu na Prahu 1 také zahrnuje i lokaci budoucí Kunsthalle Praha vznikající v bývalé Zengerově transformační stanici na Klárově. Právě fasádu této budovy si vybral řecký umělec Antonis Pittas pro své textové dílo I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018). V protějším parku pod Starými zámeckými schody pak prezentuje vídeňské architektonické studio feld72 své nápady na oživení tohoto opomíjeného veřejného prostoru.

Antonis Pittas - I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018)  © Ondřej Polák

Antonis Pittas se zabývá propojením minulosti s budoucností, které ztělesňují vzpomínky veřejnosti. Umělec na Náměstí Franze Kafky vztyčil skulpturu s názvem Who Cares sestavenou s deseti různých podstavců. Přestože byly tyto podstavce označeny za zastaralé a nevhodné pro jejich původní funkci, nyní získaly autonomii a nový význam. Díky sochařsky zpracované kancelářské sponě mohou kolemjdoucí na věž připevnit vlastní veřejné sdělení. Monument zároveň komunikuje s reflexním nápisem I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map připevněným na fasádě budoucí Kunsthalle Praha. Tato věta pochází z článku online novin The Guardian, neboť si Antonis Pittas často půjčuje texty z cizích zdrojů a do svých děl tím vkládá politický podtext. Věta je tak vytržena z kontextu a díky poetickému rozměru se podrobuje volné interpretaci lidí projíždějící kolem tramvají či turistům scházejícím Staré zámecké schody.

Naproti Zengerově transformační stanici se nachází nenápadný parčík, který však slouží jen k přesunu z bodu A do bodu B. Architektonické studio feld72 zde představuje dva návrhy na vnesení života i funkčnosti do přehlíženého veřejného prostoru. V parku obehnaném zdmi by se tak mohla například postavit zeď nová, která by sloužila jako venkovní výstavní prostor, kavárna, či místo pro promítání, přednášky a debaty. 

  1. Návrh na oživení parku pod Starými zámeckými schody od architektonického studia feld72

  2. Návrh na oživení parku pod Starými zámeckými schody od architektonického studia feld72

Studio ještě navrhlo variabilnější a mobilnější variantu předchozího konceptu. Kunsthalle Praha zvažuje po svém oficiálním otevření projekt zrealizovat.